TERA, TRA Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin toplam yükümlülükleri, 2023 yılının 3. çeyreğinde toplam varlıklarını aşmamakla birlikte, oldukça yüksek bir seviyede bulunuyor (1,273 milyar TL yükümlülük / 1,826 milyar TL varlık).
  2. Kısa vadeli yükümlülükler, toplam varlıkların büyük bir kısmını oluşturuyor (2023 Q3'de 1,268 milyar TL), bu da likidite riskini artırabilir.
  3. Finansman giderleri, özellikle 2023 yılının ikinci çeyreğinde (135 milyon TL) ve üçüncü çeyreğinde (170 milyon TL) oldukça yüksek, bu durum net kar üzerinde baskı oluşturuyor.
  4. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları, 2023 yılının ilk çeyreğinde pozitifken (46 milyon TL), ikinci ve üçüncü çeyreklerde negatif (-54 milyon TL ve -49 milyon TL), bu durum operasyonel sürdürülebilirlik açısından endişe verici.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Şirketin net dönem karı veya zararı, 2023 yılı boyunca istikrarlı bir şekilde artış gösteriyor (21 milyon TL'den 246 milyon TL'ye), bu da gelecekteki karlılık potansiyelini işaret ediyor.
  2. Nakit ve nakit benzerleri pozisyonu her çeyrek artarak devam ediyor (2022 Q4'de 179 milyon TL'den 2023 Q3'de 586 milyon TL'ye), bu da şirketin finansal esnekliğinin arttığını gösteriyor.
  3. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri artıyor (123 milyon TL'den 400 milyon TL'ye), bu durum genişleme veya yatırım fırsatları için kullanılabilir ancak borç seviyesini de artırabilir.
  4. Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları güçlü (2023 Q3'de 456 milyon TL), bu da borç ödemeleri veya sermaye yapılandırması için kullanılabilir.

Analizin Genel Özeti: Tera şirketi, artan net kar ve güçlü nakit pozisyonu ile gelecek için olumlu sinyaller vermektedir. Ancak, yüksek kısa vadeli yükümlülükler ve finansman giderlerinin getirdiği riskler göz ardı edilmemelidir. Şirketin finansal yapısı dikkatlice incelenmeli ve likidite yönetimi stratejileri uygulanmalıdır. Yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda karar verilirken bu faktörler dikkate alınmalıdır; potansiyel getiri fırsatları mevcut olsa da risk faktörleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.