TGSAS Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

TGS DIŞ TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülükler, toplam varlıklara oldukça yakın, bu da şirketin yüksek borçluluk oranına işaret ediyor.
  2. Kısa vadeli yükümlülükler, toplam yükümlülüklerin büyük bir kısmını oluşturuyor, bu da likidite riskini artırıyor.
  3. Net dönem karı veya zararı, önceki çeyreklerde göreli olarak düşük büyüme gösteriyor.
  4. Nakit ve nakit benzerleri, son çeyrekte azalmış, bu durum nakit akışı baskısı oluşturabilir.
  5. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları, 2023 yılının ilk çeyreğinde negatif olmuş ve sonraki çeyreklerde düşük seviyelerde kalmış.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılat ve dönem karı (zararı) her çeyrek artış göstermiş, bu pozitif bir büyüme trendi işaret ediyor.
  2. Finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı (zararı), genel olarak artış eğiliminde, bu da operasyonel verimliliğin iyileştiğini gösterebilir.
  3. Genel yönetim giderleri yüksek olmakla birlikte, bu giderlerin kontrol altına alınması durumunda net kar marjlarında iyileşme olabilir.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları negatif olsa da, bu durum uzun vadeli varlık edinimi için yapılan harcamaları yansıtabilir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin yüksek borçluluk oranı ve likidite riski mevcut; ancak gelir ve faaliyet karındaki artış trendi gelecek için olumlu sinyaller veriyor. Nakit akışı yönetimi ve gider kontrolü konularında iyileştirmeler yapılması halinde şirketin finansal sağlığı güçlenebilir. Bu koşullar altında, şirkete yatırım yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir karar vermek için ek bilgilere ve piyasa koşullarının detaylı analizine ihtiyaç vardır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.