TSPOR Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin toplam özkaynakları 2022 yılının son çeyreğinde -1.059.496.569 TL olarak negatif değere sahip, bu durum şirketin sermaye yapısında ciddi bir risk oluşturuyor.
  2. Net dönem zararı 2022'nin son çeyreğinde -769.152.893 TL olarak kaydedilmiş, bu da şirketin karlılık sorunları yaşadığını gösteriyor.
  3. Toplam kısa vadeli yükümlülükler, toplam dönen varlıklardan fazla (1.951.351.807 TL'ye karşın 1.613.338.360 TL), bu da likidite riskinin yüksek olduğunu işaret ediyor.
  4. Finansman giderleri finansman gelirlerini aşmış (278.062.431 TL'ye karşın 253.827.674 TL), bu da finansal maliyetlerin gelirleri aştığını ve net finansman pozisyonunun negatif olduğunu gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler, giderleri aşmış (358.088.439 TL'ye karşın 51.688.503 TL), bu durum şirketin yatırım faaliyetlerinden olumlu getiri sağladığını gösteriyor.
  2. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif (282.468.384 TL), bu da operasyonel faaliyetlerin nakit yaratma kabiliyetinin devam ettiğini işaret ediyor.

Analizin Genel Özeti: Şirket ciddi bir sermaye yapısı ve karlılık sorunu yaşamakta, likidite riski yüksek ve finansal maliyetler gelirleri aşmaktadır; ancak yatırım faaliyetlerinden olumlu getiri sağlamakta ve operasyonel faaliyetleri nakit akışı üretmektedir. Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda, şirkete yatırım yapmak oldukça riskli görünmektedir ve gelecek beklentileri için daha detaylı bir analiz ve piyasa koşullarının değerlendirilmesi gerekmektedir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.