ULUSE Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. 2023 yılı 3. çeyrekte net dönem karı veya zararı 11,759,949 olarak gerçekleşmiş, bu 2. çeyrekteki -75,324,946'lık zararın ardından bir iyileşme gösterse de hala düşük kalmaktadır.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı oldukça yüksek olup, 2023 yılı 3. çeyrekte %63,5 (1,550,155,587 / 2,439,948,679) seviyesindedir.
  3. Finansman giderleri yüksek olup, 2023 yılı 3. çeyrekte 328,867,563 olarak gerçekleşmiştir ve bu durum şirketin karlılığını olumsuz etkilemektedir.
  4. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları 2023 yılında sürekli negatif olmuş ve bu durum işletmenin nakit yaratma kabiliyeti konusunda endişe uyandırmaktadır.
  5. Şirketin borçlanma miktarı artmış ve kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları özellikle 2023 yılında önemli bir baskı unsuru olarak görülmektedir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Şirketin finansman gelirleri artış göstermiş olup, bu durum gelecekte finansman giderlerini dengeleyebilir ve net karlılığa katkı sağlayabilir.
  2. Yıl içerisindeki net dönem karındaki dalgalanmaların ardından son çeyrekte gözlenen kar artışı sürdürülebilirse şirketin gelecekteki performansının iyileşebileceği öngörülebilir.
  3. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarını desteklemekte ve şirketin likidite ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmaktadır.
  4. Şirketin donen varlıklarının büyük bir kısmının duran varlıklara göre daha likit olduğu görülmekte; bu da kısa vadede finansal esnekliği artırabilir.

Analizin Genel Özeti: Uluşe şirketinin finansal durumu mevcut verilere göre bazı riskler taşımaktadır; özellikle yüksek kısa vadeli borçlar ve negatif nakit akışları dikkat çekicidir. Ancak son çeyrek verilerindeki kar artışı ve borçlanma kapasitesi gibi unsurlar geleceğe yönelik bazı olumlu beklentileri de beraberinde getirmektedir. Yine de şirketin yüksek finansman giderleri ve düşük net dönem karları nedeniyle risk profili yüksektir ve gelecekteki performansının iyileştirilmesi için belirsizlikler bulunmaktadır. Bu nedenle, mevcut durumda Uluşe'ye yatırım yapılması konusunda temkinli yaklaşılmaldır ve daha istikrarlı mali performans gösteren dönemler beklenmelidir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.