YATAS Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıklar 2023 yılının 3. çeyreğinde 2022'nin 4. çeyreğine göre %60 artış göstermiş, bu hızlı büyüme finansal riskleri artırabilir.
  2. Toplam yükümlülükler, aynı dönemde %87 artarak toplam varlıkların artış oranından daha yüksek, bu da borç yükünün arttığını gösteriyor.
  3. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı oldukça yüksek, bu da likidite riskini işaret ediyor.
  4. Finansman giderleri her çeyrek artış göstermiş, bu durum borçlanma maliyetlerinin şirket üzerinde baskı oluşturabileceğini düşündürüyor.
  5. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları negatif, bu durum operasyonel verimliliğin düşük olduğunu ve nakit yaratma konusunda sıkıntı yaşandığını gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılat her çeyrek artış göstermiş, bu da satışların ve pazar payının büyüdüğünü gösteriyor.
  2. Dönem karı (zararı) pozitif ve artan bir eğilimde, bu da şirketin karlılık potansiyelinin devam ettiğini işaret ediyor.
  3. Yatırım faaliyetlerinden gelirler düşük olmasına rağmen pozitif, bu da şirketin yatırım portföyünün katkı sağladığını gösteriyor.
  4. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri her çeyrek artmış, şirketin finansman erişiminin iyi olduğunu gösteriyor ancak aynı zamanda borç seviyesinin yönetilmesi gerektiğini de belirtiyor.

Analizin Genel Özeti: Şirket hızla büyümekte ve hasılatını arttırmakta fakat aynı zamanda borç yükü ve finansman giderleri de hızla artmakta. Kısa vadeli likidite riskleri ve negatif işletme faaliyetlerinden nakit akışları dikkat gerektiren konular olarak öne çıkıyor. Karlılık trendi olumlu olsa da, borç yönetimi ve operasyonel verimlilik konularında iyileştirmeler yapılması gerekiyor. Bu durumlar dikkate alındığında, şirkete yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda temkinli bir yaklaşım benimsemek uygun olacaktır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.