YGYO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin 2023 yılı 3. çeyrekte net dönem zararı -194.905.962 TL olarak gerçekleşmiş, bu durum şirketin karlılık sorunları yaşadığını göstermektedir.
  2. 2023 yılında her çeyrekte net dönem zararının arttığı görülmekte, bu da şirketin finansal performansındaki süregelen zayıflığa işaret etmektedir.
  3. Toplam kısa vadeli yükümlülükler, toplam varlıkların yarısından fazlasını oluşturmakta ve bu durum likidite riskini artırmaktadır.
  4. Finansman giderleri, özellikle 3. çeyrekte finansman gelirlerini aşarak yüksek bir finansman maliyetine neden olmuştur.
  5. Şirketin nakit akışları dalgalanma göstermekte ve özellikle faaliyetlerden elde edilen nakit akışları negatif bölgeye geçmiştir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Şirketin sürekli bir zarar etme eğilimi, gelecekteki karlılık beklentilerini olumsuz etkileyebilir.
  2. Yüksek kısa vadeli yükümlülükler, şirketin nakit akışını yönetme yeteneği üzerinde baskı oluşturabilir ve finansal esnekliğini sınırlayabilir.
  3. Şirketin finansman giderlerinin yüksek seviyede olması, faiz oranlarında bir artışın şirketi daha da zorlayabileceğini göstermektedir.
  4. Eğer şirket maliyetlerini kontrol altına alabilir ve gelirlerini artırabilirse, uzun vadede finansal durumunu iyileştirme potansiyeline sahiptir.

Analizin Genel Özeti: YGYO'nun bilanço verileri, şirketin karlılık sorunları yaşadığını ve likidite riskinin yüksek olduğunu göstermektedir. Her çeyrekte artan net dönem zararları ve yüksek finansman giderleri ciddi endişeler yaratmaktadır. Nakit akışındaki dalgalanmalar ve kısa vadeli yükümlülüklerin varlıklara oranının yüksek olması, şirketin kısa vadeli borçlarını yönetme kabiliyetini sorgulatmaktadır. Bu mevcut durumda, YGYO'ya yatırım yapmak önemli riskler taşıyabilir ve gelecekteki beklentiler belirsizliğini korumaktadır. Yatırım yapmadan önce şirketin maliyet yönetimi ve gelir artışı stratejilerinde iyileşme gösterip göstermediğini değerlendirmek önemlidir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.