YUNSA Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıkların 2022 yıl sonundan 2023 yılın 3. çeyreğine kadar sürekli artış göstermesi, şirketin büyüdüğünü ve potansiyel olarak daha fazla varlık edindiğini gösteriyor.
  2. Toplam özkaynaklar da aynı dönem içerisinde artış göstererek şirketin finansal sağlamlığının iyileştiğine işaret ediyor.
  3. Toplam yükümlülüklerin de artması, özellikle kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış, likidite riskini artırabilir.
  4. Net dönem karı veya zararı her çeyrek artış göstermiş, bu da şirketin karlılığının iyileştiğini gösteriyor.
  5. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış, şirketin nakit akışının sağlıklı olduğunu ve kısa vadeli finansal yükümlülükleri karşılayabileceğini gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Sürekli artan net dönem karı, şirketin gelecekte de karlılığını sürdürebileceğine işaret ediyor.
  2. Artan toplam varlık ve özkaynaklar, şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini ve finansal dayanıklılığını güçlendiriyor.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması, operasyonel verimliliğin korunduğunu ve yatırım faaliyetleri için kaynak yaratıldığını gösteriyor.
  4. Diğer kapsamlı gelirdeki büyük artışlar, şirketin diğer faaliyetlerden de önemli gelirler elde ettiğini ve bu gelirlerin gelecekte de devam edebileceğini düşündürüyor.

Analizin Genel Özeti: Yunsa'nın finansal durumu ve performansındaki sürekli iyileşme, riskleri yönetebilir seviyede tutuyor ve gelecek için pozitif beklentiler oluşturuyor. Şirketin büyüyen varlık tabanı, artan özkaynakları ve karlılık trendi, potansiyel yatırımcılara güven veriyor. Bu nedenle, mevcut bilgilere dayanarak Yunsa'ya yatırım yapılabilir bir profil çizdiği söylenebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.