YYAPI Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin toplam yükümlülükleri 2023 yılının 3. çeyreğinde 611,730,462 TL'ye yükselmiş, bu da önceki çeyreklerle karşılaştırıldığında artan bir borç yüküne işaret ediyor.
  2. Finansman giderleri 2023 yılının 3. çeyreğinde 19,870,569 TL olmuş ve bu değer önceki çeyreklerdeki finansman giderlerinden daha yüksek, bu durum finansal yükün arttığını gösteriyor.
  3. Şirketin satışlarının maliyeti gelirlerini aşmış ve brut zarar olarak kaydedilmiş, bu da maliyet yönetiminde potansiyel bir risk oluşturuyor.
  4. Şirketin kısa vadeli yükümlülükleri uzun vadeli yükümlülüklerinden daha fazla ve bu likidite riski oluşturabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı 2023 yılının ilk çeyreğinde 25,671,667 TL iken, üçüncü çeyrekte 103,817,838 TL'ye yükselmiş, bu da şirketin karlılığının arttığını gösteriyor.
  2. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları her çeyrek artış göstermiş ve bu da şirketin operasyonel etkinliğinin iyileştiğine işaret edebilir.
  3. Yatırım faaliyetlerinden gelirler var ve bu da şirketin diğer faaliyetlerden de kazanç sağladığını gösteriyor.
  4. Donem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarı artmış, bu da şirketin likidite pozisyonunun güçlendiğini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: YYapı'nın finansal durumu karışık sinyaller vermektedir. Yüksek finansman giderleri ve maliyet yönetimi konusunda sorunlar olsa da şirketin karlılığı ve nakit akışlarındaki artış gelecek için olumlu sinyallerdir. Eğer şirket maliyetleri kontrol altına alabilir ve borç yükünü yönetebilirse, gelecek dönemlerde daha iyi bir finansal performans sergileyebilir. Bu durumda, şirkete yatırım yapmak için dikkatli bir optimizm ile hareket etmek gerekebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.