TMPOL Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı 2023 yılının üçüncü çeyreğinde %71,6 (729.818.963 / 1.018.851.499), ikinci çeyrekte %67,1 (591.489.011 / 880.754.194) ve ilk çeyrekte %62,8 (431.266.198 / 686.101.406) olup yüksek borç oranı finansal riski işaret ediyor.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin toplam dönen varlıklara oranı 2023 yılının üçüncü çeyreğinde %70,9 (455.034.492 / 641.221.242), ikinci çeyrekte %64,6 (339.215.559 / 525.218.344) ve ilk çeyrekte %67,5 (292.800.327 / 433.981.063) olup likidite riskini gösteriyor.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları 2023 yılının üçüncü çeyreğinde -125.143.442, ikinci çeyrekte -108.981.316 ve ilk çeyrekte -34.021.233 olumsuz seyrediyor.
  4. Finansman giderlerinin yüksekliği ile finansman gelirleri arasındaki farkın geniş olması (2023 Q3: 73.429.741 - 6.586.590), maliyet yönetimi konusunda zorlukları işaret ediyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı sürekli bir artış göstererek 2023 yılının üçüncü çeyreğinde 46.863.856, ikinci çeyrekte 37.781.157 ve ilk çeyrekte sadece 3.130.578 olarak gerçekleşmiş, bu da gelirlerin arttığını gösteriyor.
  2. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin artışı (2023 Q3: 50.754276), şirketin yatırım faaliyetlerinden beklenen getirinin olumlu olduğunu gösteriyor.
  3. Toplam kapsamlı gelirdeki artış (2023 Q2: 37.997659'dan Q3: 38.245292'ye) şirketin diğer faaliyetlerden de gelir elde ettiğini ve finansal sağlamlığını desteklediğini gösteriyor.
  4. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri artarak şirketin finansman erişiminde sıkıntı yaşamadığını gösteriyor (2023 Q2: 236703377'den Q3: 474402658'e).

Analizin Genel Özeti: tmpol'un mali yapısı yüksek borç oranları ve düşük likidite seviyeleri nedeniyle risk taşıyor; ancak, net dönem karındaki artış ve yatırım faaliyetlerinden gelir elde etme yeteneği gelecek için olumlu beklentiler sunuyor ve şirketin finansman erişimi güçlü görünüyor.

Bu bilgiler doğrultusunda tmpol'a yatırım yapılıp yapılmayacağına karar vermek için piyasa koşulları, sektör dinamikleri ve şirketin stratejik planları gibi ek faktörler de dikkate alınmalıdır; ancak mevcut finansal veriler bazında tmpol'un geleceği için ihtiyatlı bir iyimserlik söz konusu olabilirken, risk faktörleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.