YEOTK logo

YEOTK Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı 2023 yılı 3. çeyrekte %80,7 (3061596362/3797564687) olup yüksek borçluluk göstermektedir.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı 2023 yılı 3. çeyrekte %58,4 (2217012857/3797564687) olup likidite riskini işaret etmektedir.
  3. Finansman giderlerinin donem kari (zarari)na oranı 2023 yılı 3. çeyrekte %52,2 (180677667/345479693) olup finansal sürdürülebilirlik açısından risk oluşturabilir.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları 2023 yılı 3. çeyrekte negatif (-424128493) olup, yatırım faaliyetlerinin finansmanında zorluk yaşanabileceğini göstermektedir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı, 2022'nin son çeyreğinden 2023'ün üçüncü çeyreğine kadar sürekli artış göstermiş ve bu da gelirlerdeki sürekli bir artışı işaret etmektedir.
  2. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları, önceki çeyreklerdeki negatif değerden (2022'nin son çeyreği: -110983424) pozitife dönerek (2023'ün üçüncü çeyreği: +145933082) operasyonel performansta iyileşme olduğunu göstermektedir.
  3. Toplam kapsamlı gelir, önceki çeyreklerde sürekli artış göstermiş ve bu da şirketin genel mali sağlığının iyileştiğine işaret etmektedir.
  4. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri artış göstermiş ve bu durum şirketin finansal esnekliğini artırabilir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin borçluluk oranları yüksek olmakla birlikte, dönem karlarında ve operasyonel nakit akışlarında görülen artış eğilimi gelecek için olumlu bir sinyal olarak değerlendirilebilir. Ancak, finansman giderlerinin karlılık üzerindeki baskısı ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan negatif nakit akışları potansiyel riskleri işaret etmektedir. Bu durumlar dikkate alındığında, şirkete yatırım yapılması kararı detaylı bir mali analiz ve piyasa koşullarının ek olarak değerlendirilmesi gerektiren bir durumdur.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.