KONTR Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıkların 2023 yılı 3. çeyrekte önceki yılın son çeyreğine göre %92 artış göstermesi, şirketin büyüme eğiliminde olduğunu gösterirken, bu hızlı artışın finansal riskleri de beraberinde getirebileceği bir işarettir.
  2. Toplam yükümlülüklerin de aynı dönemde %106 artması, borçluluk oranının arttığını ve bu durumun likidite riskini artırabileceğini göstermektedir.
  3. Kısa vadeli yükümlülüklerin, dönen varlıkları %10 fazla olması, kısa vadeli likidite sıkıntısı riskini işaret eder.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının negatif olması ve finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması, şirketin nakit ihtiyacını borçlanma yoluyla karşıladığını ve bu durumun finansal kaldıraç riskini artırabileceğini gösterir.
  5. Net dönem karı veya zararının, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre önemli ölçüde artmış olması, şirketin karlılıkta iyileşme eğiliminde olduğunu ancak bu karlılığın sürdürülebilirliği konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılatın ve net dönem karının sürekli bir artış trendi göstermesi, şirketin gelirlerinin ve karlılığının artmaya devam edeceği beklentisini güçlendirir.
  2. Araştırma ve geliştirme giderlerinin her çeyrek düzenli olarak yapıldığını görmek, şirketin yenilikçi yaklaşımını ve uzun vadeli büyüme potansiyelini koruduğunu göstermektedir.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitife dönmesi, işletme sermayesi yönetiminin iyileştiğine ve operasyonel verimliliğin arttığına işaret eder.
  4. Finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karının sürekli olarak pozitif olması, şirketin esas faaliyetlerinden sağlam bir gelir elde ettiğini ve bu gelirin finansal giderleri karşılayacak düzeyde olduğunu gösterir.

Analizin Genel Özeti: Kontr şirketi hızlı bir büyüme sürecinde olup hasılat ve net dönem karında önemli artışlar kaydetmiştir. Ancak bu büyümeyle birlikte borçluluk oranları da artmıştır ve likidite riskleri taşımaktadır. Yatırım faaliyetleri için yapılan harcamaların finansmanı borçlanma ile sağlanmakta olup bu durum finansal kaldıraç riskini beraberinde getirmektedir. Buna rağmen şirketin operasyonel verimliliği iyileşmekte ve araştırma geliştirme giderleriyle gelecekteki büyümeye yatırım yapmaktadır. Genel olarak Kontr şirketine yatırım yapmak potansiyel getiri fırsatları sunarken, borçluluk oranlarındaki artışa bağlı riskleri de içermektedir. Yatırım kararı verilirken bu risk-getiri dengesinin dikkate alınması önemlidir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.