HEKTS Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin toplam yükümlülükleri, toplam varlıklarının %81'ine (2023-Q3) ve %79'una (2023-Q2) ulaşmış durumda, bu da yüksek finansal kaldıraç ve borç seviyesine işaret ediyor.
  2. Kısa vadeli yükümlülükler, toplam varlıkların %74'ünü (2023-Q3) ve %71'ini (2023-Q2) oluşturuyor, bu da likidite riskinin yüksek olduğunu gösteriyor.
  3. Finansman giderleri, finansman gelirlerini büyük bir farkla aşıyor (2023-Q3'de yaklaşık 1.4 katı), bu da faiz taşıma kapasitesinin düşük olduğunu gösteriyor.
  4. Net dönem zararı yaşanmış (2023-Q2), bu da işletmenin o dönemde karlılıkta sorunlar yaşadığını gösteriyor.
  5. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları negatif (2023-Q1 ve Q3), işletme sermayesi yönetiminde ve operasyonel verimlilikte sorunlar olabileceğini gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin varlığı (2023-Q3'de 1.1 milyar), şirketin yatırım portföyünden önemli getiriler elde ettiğini gösteriyor.
  2. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri artmış durumda (2023-Q1'den Q3'e), bu da şirketin finansman erişiminin iyi olduğunu ancak borç yükünün arttığını gösteriyor.
  3. Donem sonu nakit ve nakit benzerleri artış trendinde (2022-Q4'den 2023-Q3'e), şirketin likidite pozisyonunun güçlendiğini gösteriyor.
  4. Nakit akışlarındaki dalgalanmalar, işletmenin nakit akışını yönetme kabiliyetinde belirsizlik yaratıyor.

Analizin Genel Özeti: Şirket yüksek borç seviyeleri ve likidite riskleri ile karşı karşıya olmakla birlikte, yatırım gelirleri ve nakit pozisyonundaki artış gibi olumlu unsurlar da bulunmaktadır. Ancak, negatif faaliyet nakit akışları ve finansman giderlerinin gelirlerden fazla olması gibi faktörler risk profilini artırmaktadır. Bu durumda, gelecekteki performansın iyileştirilmesi için operasyonel verimliliğin ve borç yönetiminin daha iyi hale getirilmesi gerekebilir. Yatırım kararı vermeden önce bu faktörlerin iyileştirilip iyileştirilmeyeceğine dair daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.