GSDHO logo

GSDHO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

GSD HOLDİNG A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıklar 2023 yılının 3. çeyreğinde 8,445,907,000 olarak kaydedilmişken, önceki çeyreklerde sırasıyla 8,034,495,000 ve 6,532,284,000 seviyelerindeydi. Bu durum varlık bazında bir büyüme olduğunu gösteriyor.
  2. Toplam yükümlülükler 2023 yılının 3. çeyreğinde 1,828,145,000 iken önceki çeyreklerde sırasıyla 1,526,448,000 ve 1,382,605,000 olarak kaydedilmiş. Yükümlülüklerde artış var ancak varlıklardaki artış daha büyük.
  3. Net dönem karı veya zararı 2023 yılının her çeyreğinde pozitif kalmış; 1. çeyrekte 117,857,000 iken 2. çeyrekte 441,859,000 ve 3. çeyrekte 406,732,000 olarak gerçekleşmiş.
  4. Nakit ve nakit benzerleri miktarı dalgalanmalar göstermiş ve son olarak 2023 yılının 3. çeyreğinde azalışla 474,995,000'e düşmüştür.
  5. Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları her çeyrek yüksek seviyelerde gerçekleşmiş olup borç servis kapasitesi konusunda baskı oluşturabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Varlıkların sürekli artış trendi şirketin büyüme potansiyeline işaret ediyor ve bu pozitif bir sinyal olarak değerlendirilebilir.
  2. Net dönem karındaki artış eğilimi şirketin karlılık potansiyelini güçlendiriyor ve yatırımcılar için olumlu bir gösterge olabilir.
  3. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin varlığı şirketin diğer gelir kaynaklarına sahip olduğunu ve bu sayede gelir çeşitliliği sağladığını gösteriyor.
  4. Finansman giderleri kontrol altında tutulmuş gibi görünüyor; bu durum şirketin finansal yönetim kabiliyetinin iyi olduğunu ima edebilir.
  5. Nakit akışlarında yaşanan dalgalanmalar gelecekteki nakit yönetimi stratejilerinin önemini artırıyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin varlık büyüklüğünde sürekli bir artış görülmesi ve net dönem karındaki pozitif eğilim gelecek için umut verici olabilir. Ancak nakit akışlarındaki dalgalanmalar ve kredi geri ödemelerine ilişkin yüksek nakit çıkışları risk unsurları olarak değerlendirilmelidir. Genel olarak şirketin finansal sağlığı iyi gibi görünse de nakit yönetimi konusunda dikkatli olunmalıdır. Yatırım yapılıp yapılmayacağına karar verilirken bu faktörler dikkate alınarak bir değerlendirme yapılmalıdır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.