YAPRK Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıklar 2022 yıl sonunda 190 milyon iken, 2023 yılının 3. çeyreğinde 349 milyona yükselmiş, bu büyüme olumlu bir gösterge.
  2. Toplam özkaynaklar 2022 yıl sonunda 110 milyon iken, 2023'ün 3. çeyreğinde 217 milyona çıkmış, şirketin öz sermaye yapısının güçlendiğini gösteriyor.
  3. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı düşük kalmış, likidite riski düşük görünüyor.
  4. Uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış, finansal yapıda uzun vadeli borçlanmanın arttığını ve potansiyel bir finansman riski oluşturabileceğini gösteriyor.
  5. Net dönem karı sürekli artış göstermiş; bu durum karlılık açısından olumlu ancak aşırı kar artışları sürdürülebilirlik açısından risk oluşturabilir.
  6. Finansman giderlerindeki artış, borçlanma maliyetlerinin arttığına işaret ediyor ve bu da faiz oranlarındaki değişikliklere karşı duyarlılık oluşturabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılat ve net dönem karındaki sürekli artış, şirketin satış ve karlılık performansının iyileştiğini gösteriyor.
  2. Duran varlıklardaki büyüme, şirketin uzun vadeli yatırımlar yapmaya devam ettiğini ve büyümeye yönelik stratejiler izlediğini işaret ediyor.
  3. Nakit akışlarındaki dalgalanmalara rağmen, dönem sonu nakit ve nakit benzerleri her çeyrek artmış; bu da şirketin likidite pozisyonunun güçlendiğini gösteriyor.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları pozitif; bu da şirketin yatırım faaliyetlerinin nakit yaratma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.
  5. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerinin kredi geri ödemelerine iliskin nakit çıkışlarını aşması, borç yönetimi konusunda proaktif bir yaklaşıma işaret ediyor.

Analizin Genel Özeti: Yaprak şirketi, varlık ve özkaynaklarında önemli bir büyüme göstermiş ve net dönem karında sürekli bir artış sergilemiştir. Likidite riski düşük görünmekte ve şirketin finansal yapısı güçlenmiştir. Uzun vadeli borçlanmada yaşanan artışa rağmen, genel olarak şirketin gelecekteki performansına yönelik pozitif beklentiler hakimdir. Bu nedenle, mevcut verilere dayanarak Yaprak şirketine yatırım yapılabilir olarak değerlendirilebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.