LUKSK Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Finansman giderlerinin yüksekliği, özellikle 2023 yılının ilk üç çeyreğinde finansman gelirlerini aşması nedeniyle finansal risk oluşturuyor.
  2. 2023 yılının üçüncü çeyreğinde kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıkların yaklaşık %29'unu oluşturması likidite riskini gösteriyor.
  3. Net dönem karının önceki çeyreklere göre artmasına rağmen, finansman giderlerinin hala yüksek olması karlılığı baskı altında tutuyor.
  4. 2023 yılının üçüncü çeyreğinde nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış, şirketin nakit akışı üzerinde baskı oluşturuyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Toplam varlıkların ve özkaynakların sürekli artışı, şirketin büyüme potansiyeline işaret ediyor.
  2. Hasilatın ve net dönem karının artış trendi, işletmenin gelir elde etme kapasitesinin güçlendiğini gösteriyor.
  3. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin varlığı, şirketin diğer gelir kaynaklarına sahip olduğunu ve bu sayede gelir çeşitliliğine sahip olduğunu belirtiyor.
  4. Nakit akışlarının genel olarak pozitif olması, işletmenin operasyonel faaliyetlerinden düzenli nakit ürettiğini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin varlık ve özkaynak büyüklüğündeki artış ile gelirlerdeki yükseliş, gelecek için olumlu bir tablo çiziyor. Ancak finansman giderlerinin yüksekliği ve likidite riski göz önünde bulundurulduğunda, bu faktörler şirketin finansal sağlamlığı açısından potansiyel riskleri işaret ediyor. Yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda karar verilirken bu risk faktörleri dikkate alınmalıdır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.