GSDDE Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin net dönem zararı 2023 yılı 3. çeyrekte -6,166,000 TL olarak gerçekleşmiş, bu da önceki çeyreklerdeki -2,146,000 TL ve 2,218,000 TL'lik net dönem karı/zararı ile karşılaştırıldığında performansta bir düşüş olduğunu gösteriyor.
  2. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı 2023 yılında artmış olup, bu durum şirketin finansal kaldıraç oranının yükseldiğine işaret edebilir.
  3. Finansman giderleri 2023 yılında artış göstermiş olup, bu durum borçlanma maliyetlerindeki artışa veya borç seviyesindeki yükselişe işaret edebilir.
  4. Nakit ve nakit benzerleri 2023 yılı 3. çeyrekte önceki çeyreğe göre azalmıştır, bu da likidite sıkıntısı riskini artırabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Şirketin faaliyetlerden elde ettiği nakit akışları 2023 yılında güçlü bir artış göstermiş olup, bu durum işletme faaliyetlerinin sağlam bir nakit akışı üretme kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor.
  2. Diğer kapsamlı gelir (gider) kaleminde büyük bir artış yaşanmış olup, bu durum şirketin diğer faaliyetlerinden önemli gelirler elde ettiğine işaret ediyor.
  3. Toplam varlıkların sürekli bir artış trendi içerisinde olması şirketin büyüme potansiyeline işaret ediyor.
  4. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerde görülen artış şirketin gelecekteki büyümesine katkı sağlayabilir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin finansal performansında bazı dalgalanmalar ve kısa vadeli riskler mevcut olsa da, faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının güçlü seyri ve diğer kapsamlı gelirlerdeki artış gelecek için olumlu sinyaller vermektedir. Bununla birlikte, net dönem zararları ve borç seviyesindeki potansiyel artışlar göz önünde bulundurulduğunda, yatırım kararı almadan önce şirketin uzun vadeli stratejileri ve piyasa koşullarının daha detaylı analiz edilmesi gerekebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.