SMRTG logo

SMRTG Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıkların 2023 yılının 3. çeyreğinde 2022 yılının 4. çeyreğine göre yaklaşık dört kat artması, şirketin büyüme hızının yüksek olduğunu gösteriyor, ancak bu durum aynı zamanda varlık yönetiminde ve operasyonel verimlilikte potansiyel riskleri de beraberinde getirebilir.
  2. Toplam yükümlülüklerin de benzer şekilde artış göstermesi, şirketin borçlanma düzeyinin ve finansal kaldıraç kullanımının arttığını işaret ediyor, bu da finansal riskleri artırabilir.
  3. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı oldukça yüksek, bu da likidite riskinin göstergesi olabilir.
  4. Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarını aşması, şirketin operasyonel faaliyetlerinden ziyade borçlanma ve diğer finansman faaliyetlerine bağımlılığını gösteriyor.
  5. Faaliyetlerden elde edilen negatif nakit akışları, işletme sermayesi yönetiminde potansiyel zorluklara işaret ediyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılatın ve net dönem karının sürekli artış göstermesi, şirketin satışlarının ve karlılığının arttığını gösteriyor ki bu da olumlu bir büyüme trendi olarak değerlendirilebilir.
  2. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin var olması, şirketin diğer gelir kaynaklarından da faydalandığını gösteriyor ki bu çeşitlendirilmiş gelir yapısı gelecekteki finansal dayanıklılığı için olumlu bir işaret olabilir.
  3. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarındaki artış, şirketin likidite pozisyonunun güçlenmekte olduğunu ve kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayabileceğini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Şirket hızla büyümekte ve gelirlerini artırmakta fakat bu büyüme borçlanma ve finansman faaliyetlerine dayanmakta. Likidite riski ve operasyonel faaliyetlerden negatif nakit akışları mevcut riskleri temsil ederken, hasılat artışı ve çeşitli gelir kaynakları gelecek için olumlu beklentiler sunuyor. Bu durumda şirkete yatırım yapılıp yapılmayacağına karar verilirken hem büyüme potansiyeli hem de finansal riskler dikkate alınmalıdır. Yatırım yapılacaksa, risk yönetimi stratejileri uygulanarak bu risklerin minimize edilmesi önemlidir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.