SOKM Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin toplam yükümlülükleri, toplam varlıklarına yakın bir değerde ve 2023 yılı 3. çeyrekte toplam yükümlülükler 22.945 milyar TL iken toplam varlıklar 27.958 milyar TL'dir, bu durum likidite riskini gösterir.
  2. Kısa vadeli yükümlülükler, dönen varlıkları aşmaktadır (2023 yılı 3. çeyrekte kısa vadeli yükümlülükler 18.823 milyar TL, dönen varlıklar ise 17.006 milyar TL), bu da kısa vadeli ödeme güçlüğü riskini işaret eder.
  3. Finansman giderleri karlılık üzerinde önemli bir etkiye sahip olup, özellikle pazarlama ve genel yönetim giderleri de yüksek düzeydedir (2023 yılı 3. çeyrekte finansman giderleri 1.411 milyar TL, pazarlama giderleri 13.241 milyar TL ve genel yönetim giderleri 465 milyon TL).
  4. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları negatiftir, bu da borç ödemelerinin veya diğer finansman çıkışlarının şirketin nakit rezervlerini azalttığını gösterir (2023 yılında her çeyrekte negatif finansman nakit akışı).
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Şirketin net dönem karı artış gösteriyor; 2022 yılı 4. çeyrekten 2023 yılı 3. çeyreğe kadar sürekli bir artış söz konusu (2022'de net karı yaklaşık 2.380 milyar TL iken, 2023'ün ilk dokuz ayında yaklaşık 2.669 milyar TL).
  2. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları olumlu ve artan bir eğilim gösteriyor, bu da işletme faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devam ettiğine işaret eder (2023 yılında her çeyrekte artan faaliyet nakit akışları).
  3. Hasılat her çeyrek büyümekte olup, şirketin satışlarının arttığını ve pazarda büyümeye devam ettiğini göstermektedir (2022'de yaklaşık 59 milyar TL iken, sadece 2023'ün ilk dokuz ayında yaklaşık 75 milyar TL hasılata ulaşılmıştır).
  4. Şirketin donem sonu nakit ve nakit benzerleri sürekli artmakta olup, likidite pozisyonunu güçlendirmektedir (2022'nin sonunda yaklaşık 859 milyon TL iken, 2023'ün ilk dokuz ayında yaklaşık 3.774 milyon TL'ye çıkmıştır).

Analizin Genel Özeti: Şirketin finansal durumu karışık bir tablo sunmaktadır; artan gelirler ve net karlar pozitif bir büyüme sinyali verirken, yüksek borç seviyeleri ve kısa vadeli likidite riskleri potansiyel endişeleri işaret etmektedir. Yatırım yapılıp yapılmayacağına karar verilirken bu riskler ve büyüme potansiyeli dengelenmelidir. Yatırım yapmadan önce daha detaylı bir analiz yapılması ve şirketin borç yönetimi stratejileri hakkında bilgi edinilmesi önerilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.