GOLTS Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıkların 2023 yılının 3. çeyreğinde 2022 yılının 4. çeyreğine göre artış göstermesi olumlu bir işaret olsa da, toplam yükümlülüklerin de artmış olması borçluluk oranında bir artışa işaret ediyor.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı, özellikle 2023 yılının 3. çeyreğinde yüksek seviyede, bu likidite riskinin göstergesi olabilir.
  3. Net dönem karı veya zararı, her çeyrek artış göstermiş olsa da, finansman giderlerinin de yüksek olması finansal yükü ve borç servis kapasitesini etkileyebilir.
  4. Nakit akışları incelendiğinde, faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması işletmenin operasyonel olarak sağlıklı olduğunu göstermekle birlikte, finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları borç ödemeleri ile ilgili baskıyı gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin artış trendinde olması, şirketin gelecekteki büyüme potansiyeli hakkında olumlu sinyaller veriyor.
  2. Hasılatın sürekli artış göstermesi şirketin pazar payını ve satışlarını arttırdığını, dolayısıyla gelir potansiyelinin güçlendiğini işaret ediyor.
  3. Esas faaliyet karının ve sürdürülen faaliyetlerden dönem karının her çeyrek artması, şirketin ana operasyonlarının sağlıklı ve karlı olduğunu gösteriyor.
  4. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artışın devam etmesi, şirketin likidite pozisyonunun güçlenmekte olduğunu ve kısa vadeli finansal zorluklarla başa çıkabileceğini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Golts şirketi, finansal durumunu sürekli iyileştiren ve hasılatını arttırarak karlılığını sürdüren bir yapıya sahip görünmektedir. Kısa vadeli yükümlülükler ve finansman giderleri gibi risk faktörleri mevcut olsa da, genel olarak şirketin gelecek beklentileri pozitif yönde seyretmektedir. Bu nedenle şirkete yatırım yapılabilir olarak değerlendirilebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.