BAGFS logo

BAGFS Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin net dönem zararı üç çeyrek boyunca artış göstermiş, 2023 yılı 3. çeyrekte -676,166,462 TL olarak gerçekleşmiştir.
  2. Finansman giderleri yüksek kalmakta ve finansman gelirlerini aşmaktadır, bu da şirketin borçlanma maliyetlerinin gelirlerini aştığını göstermektedir.
  3. Toplam kısa vadeli yükümlülükler 2023 yılı 3. çeyrekte 1,740,617,780 TL iken toplam uzun vadeli yükümlülükler 1,843,899,005 TL'dir; bu da şirketin uzun vadeli borç yükünün de önemli olduğunu işaret etmektedir.
  4. Şirketin toplam varlıkları 2023 yılında azalmış ve 3. çeyrekte 4,614,051,172 TL'ye düşmüştür.
  5. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış pozitif olmasına rağmen (-395,091,669 TL'den 616,033,177 TL'ye), bu artışın borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri ile desteklendiği görülmektedir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif bir trend göstererek 2023 yılında artmıştır; bu durum işletme faaliyetlerinin nakit üretme potansiyeline işaret edebilir.
  2. Şirketin donem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarı önemli ölçüde artarak 1,254,539,384 TL'ye çıkmıştır; bu likidite açısından olumlu bir göstergedir.
  3. Yatırım faaliyetlerinden gelen nakit akışları negatif olup şirketin yatırım harcamalarının devam ettiğini göstermektedir.
  4. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri artmakta olup bu durum gelecekteki finansal yapıyı destekleyebilir ancak borç seviyesini de artırmaktadır.

Analizin Genel Özeti: Şirket sürekli bir zarar etme eğilimi göstermekte ve finansman giderleri gelirlerini aşmaktadır. Kısa ve uzun vadeli borçlarının yüksek seviyede olması likidite riski taşımasına rağmen, nakit akışlarında görülen iyileşme ve likiditenin artması gelecek için umut verici olabilir. Ancak genel olarak şirketin finansal sağlığı risk altında görünmekte ve bu durum yatırımcılar için potansiyel bir endişe kaynağıdır. Yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda daha detaylı bir analiz ve piyasa koşullarının dikkate alınması gerekmektedir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.