ARDYZ logo

ARDYZ Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıkların 2023 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre büyük bir artış göstermesi, şirketin büyüdüğünü ve varlık bazında genişlediğini gösteriyor.
  2. Toplam yükümlülükler de aynı dönemde artmış, ancak bu artış varlıklardaki artış oranından düşük kalmış, bu da şirketin borç yönetiminde dengeli bir yaklaşım sergilediğini düşündürüyor.
  3. Net dönem karı veya zararı, 2023 yılında her çeyrek artarak devam etmiş, bu da şirketin karlılığının arttığını gösteriyor.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları negatif bölgede olup, şirketin yatırım faaliyetleri için net nakit harcadığını gösteriyor.
  5. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış, özellikle 2022 yılının son çeyreğinden itibaren gözlemleniyor; bu durum likidite riski oluşturabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Sürekli artan net dönem karı, şirketin gelecekteki finansal performansı için olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir.
  2. Şirketin toplam varlık ve özkaynaklarının büyümesi, uzun vadeli finansal sağlamlığın ve büyüme potansiyelinin göstergesi olabilir.
  3. Yatırım faaliyetlerine sürekli nakit akışı sağlanması, şirketin gelecekteki büyüme ve genişleme planlarını destekleyebilir.
  4. Nakit akışlarının yönetiminde yaşanan zorluklar, gelecekteki likidite sorunlarına işaret edebilir; ancak bu durumun etkili yönetilmesi halinde sorun teşkil etmeyebilir.

Analizin Genel Özeti: Ardyz şirketi, finansal durumunu güçlendirmeye devam ediyor ve karlılık açısından olumlu bir eğilim sergiliyor. Varlık büyümesi ve özkaynakların artması uzun vadeli finansal sağlamlığı desteklerken, yatırım faaliyetleri için yapılan harcamalar şirketin gelecekteki büyüme odaklı olduğunu gösteriyor. Nakit akışlarındaki dalgalanmalar dikkate alınmalı; ancak genel olarak şirketin finansal performansı yatırım yapılabilir olarak değerlendirilebilir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.