SDTTR Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıkların 2023 yılının 3. çeyreğinde 1.613.891.448'e ulaşması, önceki çeyreklere göre artış göstererek şirketin büyüdüğünü göstermektedir.
  2. Toplam yükümlülüklerin 2023 yılının 3. çeyreğinde 755.413.384 olması ve öz kaynaklara oranla yüksek bir artış göstermemesi, borç yönetiminin istikrarlı olduğunu işaret eder.
  3. Kısa vadeli yükümlülüklerin (570.006.924) uzun vadeli yükümlülüklere (185.406.460) kıyasla daha yüksek olması likidite riskini artırabilir.
  4. Net dönem karının sürekli bir artış göstererek 2023 yılının 3. çeyreğinde 274.633.904'e ulaşması, şirketin karlılık açısından iyi bir performans sergilediğini gösterir.
  5. İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının (35.443.853) önceki çeyreklerdeki negatif değerden pozitife dönmesi, operasyonel verimliliğin iyileştiğine işaret eder.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılatın ve net dönem karının sürekli artış göstermesi, şirketin gelir ve karlılık açısından büyümeye devam etmesini bekleyebileceğimiz anlamına gelir.
  2. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin (166.197.591) yatırım faaliyetlerinden giderlere (281.718) kıyasla çok daha yüksek olması, şirketin yatırım stratejisinin başarılı olduğunu ve bu başarının sürdürülebilir olabileceğini düşündürür.
  3. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artışın (192.922.095) devam etmesi, şirketin likidite pozisyonunun güçlenmekte olduğunu ve finansal esnekliğinin arttığını gösterir.

Analizin Genel Özeti: SDTTR şirketi, sürekli artan hasılat ve net dönem karı ile finansal olarak sağlam bir büyüme sergilemektedir. Yükümlülük yönetimi istikrarlı olup, likidite pozisyonu güçlenmekte ve operasyonel verimlilik iyileşmektedir. Yatırım faaliyetleri de başarılı sonuçlar vermektedir ve nakit akışları pozitif bir seyir izlemektedir. Bu faktörler, şirkete olan gelecek beklentilerinin olumlu olduğunu ve düşük ila orta derecede risk taşıdığını göstermektedir; bu nedenle şirkete yatırım yapmak cazip olabilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.