BERA logo

BERA Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

BERA HOLDİNG A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıkların 2023 yılının 3. çeyreğinde 2022'nin 4. çeyreğine göre %20,3 artış göstermesi, şirketin büyüme eğiliminde olduğunu göstermektedir.
  2. Toplam yükümlülüklerin aynı dönemde %41,8 artışı, borçluluk oranında önemli bir yükseliş olduğuna işaret eder ve finansal riskleri artırabilir.
  3. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı 2023'ün 3. çeyreğinde %21,8 iken, bu oranın 2022'nin son çeyreğinde %18,5 olması likidite riskinde bir artışa işaret ediyor.
  4. Net dönem karının 2023'ün ilk çeyreğinden itibaren sürekli artış göstermesi olumlu bir sinyaldir; ancak finansman giderlerinin de arttığı görülüyor ki bu durum gelecekteki karlılığı etkileyebilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılatın ve net dönem karının sürekli artış göstermesi, şirketin satış performansının güçlü olduğunu ve pazar payını artırabileceğini gösteriyor.
  2. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin özellikle 2022'nin son çeyreğinde büyük bir artış göstermesi, şirketin yatırım stratejilerinin başarılı olduğunu ve bu başarının gelecekte de devam edebileceğini düşündürüyor.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması ve özellikle finansman faaliyetlerinden nakit akışlarının son çeyrekte önemli bir miktar olması, şirketin nakit yönetimi açısından sağlam temellere sahip olduğunu gösteriyor.
  4. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artışın sürdürülmesi, şirketin kısa vadeli finansal yükümlülüklerini karşılayabilme kapasitesinin güçlü olduğunu işaret ediyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin büyüme eğiliminde olması ve satış performansının güçlü oluşu gelecek için olumlu beklentiler yaratmaktadır. Ancak borçluluk oranındaki ve likidite riskindeki artışlar dikkate alınmalıdır. Yatırım gelirlerindeki büyük artış ve nakit yönetiminin sağlamlığı şirkete olan güveni artırırken, finansman giderlerindeki yükseliş gelecek karlılık üzerinde baskı oluşturabilir. Genel olarak şirket pozitif bir görünüm sergilemekle birlikte, borç yönetimi ve finansman maliyetleri konusunda dikkatli olunmalıdır. Bu durumda, şirkete yatırım yapılıp yapılmayacağına karar verirken bu risk faktörleri dikkate alınarak karar verilmelidir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.