ADESE Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıklar 2023 3. çeyrekte 2022 4. çeyreğe göre azalmış, bu durum şirketin varlık büyüklüğünde bir daralma olduğunu gösteriyor.
  2. Toplam özkaynaklar da aynı dönemler arasında azalmış, bu da öz sermaye gücünün azaldığına işaret edebilir.
  3. Net dönem karı veya zararı, 2023 3. çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre düşüş göstermiş, bu durum karlılıkta azalma riskini işaret ediyor.
  4. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış, şirketin likidite sorunları yaşayabileceğini gösteriyor.
  5. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları negatif, bu da şirketin yatırım faaliyetlerinden nakit yaratmada zorlandığını gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Finansman gelirleri, finansman giderlerini karşılayacak düzeyde olumlu bir görünüm sergiliyor.
  2. Donem karı (zararı) pozitif seyretmekte ve bu durum şirketin operasyonel olarak kar etmeye devam ettiğini gösteriyor.
  3. Brüt kar (zarar) oranları, satışların maliyetine kıyasla iyi seviyelerde olup şirketin satışlarını karlı bir şekilde gerçekleştirdiğine işaret ediyor.
  4. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif olup işletme faaliyetlerinin nakit yaratma kapasitesini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Adese'nin bilanço verileri, özellikle toplam varlık ve özkaynaklardaki azalma ile net dönem karındaki düşüş nedeniyle bazı riskleri barındırmaktadır. Ancak finansman gelirleri ve brüt kar oranları gibi bazı olumlu unsurlar da mevcuttur. Nakit akışlarındaki net azalış ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan negatif nakit akışları likidite riskini arttırabilirken, faaliyetlerden elde edilen pozitif nakit akışları bu riski bir dereceye kadar dengelemektedir. Yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda daha detaylı bir analiz ve piyasa koşullarının da değerlendirilmesi gerekmektedir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.