KUYAS Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

KUYAŞ YATIRIM A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin toplam varlıkları 2023 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %31 artarak 1.042.204.572'ye yükselmiş, bu büyüme potansiyel riskleri azaltabilir.
  2. Toplam yükümlülükler 2023 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %102 artış göstererek 333.243.429'a çıkmış, bu durum şirketin borç yükünün arttığını ve finansal risklerin yükseldiğini gösteriyor.
  3. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı düşük (%13,97), bu da şirketin kısa vadede likidite sorunları yaşama ihtimalinin düşük olduğunu işaret ediyor.
  4. Finansman giderlerinin finansman gelirlerini aşması, net finansman maliyetinin olumsuz olduğunu ve bu durumun şirketin karlılığı üzerinde baskı oluşturabileceğini gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı sürekli bir artış göstermiş ve 2023 yılının üçüncü çeyreğinde 167.803.410'a ulaşmış, bu durum şirketin karlılık trendinin olumlu olduğunu ve gelecek için iyi bir işaret olduğunu gösteriyor.
  2. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler her çeyrek artış göstermiş, bu da şirketin yatırım stratejisinin etkili olduğunu ve gelecekteki büyüme potansiyelini desteklediğini işaret ediyor.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif ve artan bir eğilim sergiliyor, bu da işletmenin operasyonel etkinliğinin ve nakit yaratma kabiliyetinin güçlü olduğunu gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Kuyas'ın bilanço verileri, genel olarak finansal sağlık ve büyüme potansiyeli açısından olumlu bir tablo sunuyor. Şirketin varlıkları ve karlılığı artarken, kısa vadeli likidite riskleri düşük görünüyor. Ancak, borç seviyesindeki hızlı artış finansal riskleri artırabilir ve dikkatle izlenmelidir. Şirketin yatırım faaliyetlerinden elde ettiği gelirler ve güçlü nakit akışları gelecekteki büyümeye işaret ediyor. Bu faktörler dikkate alındığında, Kuyas'a yatırım yapmak için cazip fırsatlar sunulduğu ancak borç seviyelerinin yönetimi konusunda dikkatli olunması gerektiği sonucuna varılabilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.