DOKTA Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 22.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıklar 2023 yılının 3. çeyreğinde 10,186,919,878 olarak raporlanmış, bu da önceki çeyreklerdeki 9,849,696,265 ve 7,478,881,251 değerlerine kıyasla artış gösteriyor.
  2. Toplam yükümlülükler de aynı dönemde 6,582,095,923 olup önceki çeyreklerdeki 6,272,847,581 ve 4,896,622,987 değerlerine göre yükselmiş durumda.
  3. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin artışı (4,099,663,236), şirketin likidite riskini artırabilir.
  4. Net dönem karı veya zararı 87,690,235 ile önceki çeyreklerdeki 184,790,965 ve 85,316,832 karlarına göre düşüş göstermiş.
  5. Finansman giderleri yüksek (562,310,240) ve finansman gelirleri (154,164,457) bu giderleri dengeleyemiyor.
  6. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları negatif (-431,871,684), bu durum uzun vadede sürdürülebilirliği etkileyebilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Toplam varlıkların sürekli artışı şirketin büyüme eğiliminde olduğunu gösteriyor.
  2. Toplam kapsamlı gelir (gider) önceki çeyreklerdeki değerlere (1,284,888,496) kıyasla büyük bir artış sergiliyor ki bu da şirketin diğer faaliyetlerinden olumlu sonuçlar elde ettiğini işaret edebilir.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması (683,430,180), operasyonel verimliliğin iyi olduğunu gösteriyor.
  4. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri (2,197,526,998) kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışlarını (1,704,468,813) aşmış durumda; bu da finansal esnekliği işaret ediyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin varlıkları ve toplam kapsamlı geliri artarken net karında bir düşüş gözlemlenmektedir. Yüksek finansman giderleri ve negatif yatırım faaliyetleri nakit akışları risk oluşturuyor olsa da operasyonel faaliyetlerden sağlanan nakit akışları ve borçlanma kapasitesi finansal esneklik sağlıyor. Bu bilgiler doğrultusunda şirketin gelecekte büyümeye devam edeceği ancak finansal riskleri de göz önünde bulundurarak dikkatli bir yatırım stratejisi izlenmesi gerektiği sonucuna varılabilir. Yatırım yapılıp yapılmayacağına karar verirken şirketin sektöründeki genel ekonomik koşullar ve rekabet durumu gibi dış faktörler de dikkate alınmalıdır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.