PSGYO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. 2023 yılının 3. çeyreğinde faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarında 1.880.597.958 TL'lik ciddi bir düşüş yaşanmıştır, bu durum şirketin operasyonel performansında önemli bir zayıflığa işaret etmektedir.
  2. Aynı çeyrekte finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları ise 1.372.117.446 TL olarak gerçekleşmiştir, bu da şirketin borçlanma veya benzeri finansal enstrümanlara başvurduğunu göstermektedir.
  3. Şirketin toplam yükümlülükleri, toplam varlıklarına kıyasla oldukça yüksektir (13.525.611.162 TL yükümlülük / 19.055.368.177 TL varlık), bu da finansal kaldıraç açısından potansiyel bir risk oluşturabilir.
  4. Şirketin kısa vadeli yükümlülükleri (3.616.467.161 TL) dönen varlıklarını (4.896.249.871 TL) aşmamakta, bu durum likidite açısından olumlu bir göstergedir.
  5. Net dönem karı veya zararı, önceki çeyreklerde negatifken (2023 Q1 ve Q2'de sırasıyla -97.397.928 TL ve -102.316.175 TL), 2023 yılının 3. çeyreğinde pozitif bir değer olan 310.382.106 TL'ye dönüşmüştür.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Şirketin net dönem karındaki toparlanma eğilimi, gelecek çeyrekler için olumlu bir sinyal olarak değerlendirilebilir.
  2. Finansman gelirlerinin finansman giderlerini aşması (86.969.997 TL gelir / 67.716.760 TL gider), maliyet yönetimi açısından şirketin lehine bir durum oluşturmakta ve bu trendin devam etmesi beklenirse finansal stabiliteye katkı sağlayabilir.
  3. Şirketin borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri artmıştır (2023 Q3'de 1.763.227.430 TL), bu da gelecekteki büyüme ve yatırım fırsatları için kullanılabilir ek kaynaklar sağlamaktadır.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının pozitif olması (43.225.2924 TL), şirketin yatırım stratejilerinin meyvelerini vermeye başladığını gösteriyor ve bu durum uzun vadede değer artışı potansiyeline işaret edebilir.

Analizin Genel Özeti: Şirket, 2023 yılında özellikle üçüncü çeyrekte operasyonel zorluklar yaşamış, ancak net dönem karındaki toparlanma ve borçlanmadan sağladığı nakit girişleri ile gelecek için umut verici sinyaller göstermiştir. Yine de, yüksek toplam yükümlülükler ve geçmişte yaşanan net zararlar nedeniyle riskler mevcuttur ve bu faktörler dikkatle izlenmelidir.

Yatırım kararı verilirken şirketin son çeyrekteki performans iyileşmesi ve likidite durumu göz önünde bulundurulmalıdır; ancak finansal kaldıraç ve geçmişteki nakit akış sorunları da göz ardı edilmemelidir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.