PGSUS logo

PGSUS Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. 22.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıkların 2023 yılının 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre artış göstermesi olumlu bir işaret olsa da, toplam yükümlülüklerin de artması borçluluk oranının yüksek olduğunu göstermektedir.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yüksek olup, şirketin likidite riski taşıdığına işaret etmektedir.
  3. Finansman giderlerinin yüksek olması, borçlanma maliyetlerinin şirket karlılığı üzerinde baskı oluşturduğunu göstermektedir.
  4. Net dönem karı veya zararının 2023 yılının ilk çeyreğinde negatif olması ve sonraki çeyreklerde iyileşme gösterse de, bu durum şirketin karlılık performansında dalgalanmaların olduğunu düşündürmektedir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılatın ve net dönem karının sürekli artış göstermesi, şirketin gelirlerinin ve karlılığının büyüme eğiliminde olduğunu göstermektedir.
  2. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması ve artan trendde olması, operasyonel performansın güçlü olduğuna işaret etmektedir.
  3. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin varlığı ve finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karının artması, şirketin yatırım faaliyetlerinden olumlu getiri elde ettiğini göstermektedir.
  4. Döviz kuru farklarından kaynaklanan diğer kapsamlı gelirlerin varlığı, şirketin döviz kuru dalgalanmalarından potansiyel kazanç sağladığını düşündürmektedir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin toplam varlıkları ve hasılatındaki artış trendi, gelecek için olumlu bir beklenti yaratmaktadır. Ancak yüksek borçluluk oranı ve likidite riskleri nedeniyle risk faktörleri de mevcuttur. Finansman giderleri ve kısa vadeli yükümlülüklerin yönetimi konusunda iyileştirme gerektiren alanlar bulunmaktadır. Şirketin operasyonel performansının güçlü olduğu ve yatırım faaliyetlerinden gelir elde ettiği görülmektedir. Genel olarak, pgsus'un finansal durumu büyüme potansiyeli taşısa da belirli riskleri de içermektedir; bu nedenle dikkatli bir yatırım değerlendirmesi yapılmalıdır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.