FORTE Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıkların 2023 yılının 2. çeyreğinde 614.619.082 iken, 3. çeyrekte 666.564.321'e yükselmiş olması, şirketin genel varlık büyüklüğünün arttığını göstermektedir.
  2. Toplam özkaynakların 2. çeyrekte 459.309.050 iken, 3. çeyrekte 491.869.140'a çıkması, şirketin özsermayesinin arttığını ve finansal yapısının güçlendiğini işaret etmektedir.
  3. Toplam yükümlülüklerin artışı, 2. çeyrekteki 155.310.032'den 3. çeyrekteki 174.695.181'e çıkması, borçluluk oranında bir artış olduğunu gösterir.
  4. Kısa vadeli yükümlülüklerin artışı risk oluşturabilir; bu miktar 2. çeyrekte 145.191.381 iken, 3. çeyrekte 164.593.826'ya yükselmiştir.
  5. Finansman giderlerinin azalması, şirketin borçlanma maliyetlerinin düştüğünü gösteriyor; bu rakam 2. çeyrekteki 12.571.238'den, 3. çeyrekteki 16.129.920'ye düşmüştür.
  6. Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları artmıştır; bu da şirketin borçlanma veya sermaye piyasalarından daha fazla kaynak sağladığını işaret eder (2. çeyrek:222395948, 3. çeyrek:241275307).
  7. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının negatif olması (-14.246.312), işletme sermayesi yönetiminde potansiyel bir sorun olduğuna işaret edebilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararında görülen artış (2Ç:58,700,850; 3Ç:91,281,768), şirketin karlılığının arttığını ve finansal performansının iyileştiğini göstermektedir.
  2. Nakit ve nakit benzerleri miktarındaki büyük artış (2Ç:277999076; 3Ç:248912954), şirketin likiditesinin iyi durumda olduğunu ve kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayabileceğini gösterir.
  3. Hasılatın artışı (2Ç:201904211; 3Ç:294485967), satışların ve gelirlerin büyüdüğünü göstererek olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir.
  4. Brüt kar marjındaki iyileşme (2Ç:65,243,958; 3Ç:93,466,682), şirketin maliyet yönetiminde etkin olduğunu ve satışlarından daha yüksek kar elde ettiğini işaret eder.

Analizin Genel Özeti: Şirketin finansal durumu genel olarak iyileşme eğiliminde görünmektedir; özkaynaklar ve net dönem karındaki artışlar güçlü bir finansal yapıyı işaret etmektedir ve nakit akışlarındaki büyük pozitif değişimler likiditeyi desteklemektedir ancak faaliyetlerden elde edilen negatif nakit akışları bazı operasyonel zorluklara işaret edebilir ve dikkatle izlenmelidir.

Yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda bir sonuç vermek için ek bilgi ve piyasa koşulları gibi diğer faktörler de dikkate alınmalıdır; ancak mevcut finansal verilere dayanarak şirketin genel olarak sağlam bir finansal yapıya sahip olduğu görülmektedir ve geleceğe yönelik beklentiler olumlu olarak değerlendirilebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.