CELHA logo

CELHA Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin toplam özkaynakları 2023 yılının 3. çeyreğinde negatif (-15,098,438) değere sahip, bu durum şirketin sermaye yapısında ciddi bir zafiyet olduğunu gösteriyor.
  2. Net dönem zararı 2023 yılının her çeyreğinde artış göstermiş ve 3. çeyrekte -45,253,733 olarak gerçekleşmiş, bu sürekli zarar etme eğilimi finansal sürdürülebilirlik açısından risk oluşturuyor.
  3. Toplam kısa vadeli yükümlülükler (1,166,903,633) toplam varlıkların (1,187,905,664) neredeyse tamamına eşit ve bu durum likidite riskini artırıyor.
  4. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları -132,673,651 ile negatif bölgede ve bu işletme faaliyetlerinin nakit yaratma kapasitesinin düşük olduğunu gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılat her çeyrek artış göstermiş olup, 2023 yılının 3. çeyreğinde 995,858,641'a ulaşmıştır; bu gelir büyümesi gelecekteki potansiyel iyileşmeler için olumlu bir işaret olabilir.
  2. Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları pozitif (281,495,831) ve bu şirketin finansman yoluyla likidite sağlama yeteneğini gösteriyor; ancak bu borçlanma sürdürülebilir olmayabilir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin negatif özkaynaklar ve sürekli artan net dönem zararları nedeniyle ciddi bir finansal risk taşıdığı görülüyor. Likidite sorunları ve kısa vadeli yükümlülüklerin yüksek seviyesi şirketin yakın gelecekte karşılaşabileceği finansal zorlukları işaret ediyor. Buna karşılık, hasılatındaki artış trendi ve finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları şirketin belirli iyileştirme potansiyeline sahip olduğunu düşündürse de genel olarak şirkete yatırım yapmak için mevcut durumda önemli riskler bulunmaktadır. Bu riskler göz önünde bulundurulduğunda, şirkete yatırım yapmadan önce daha detaylı bir analiz ve iyileştirme planlarının değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.