PENTA Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. 22.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıkların 2023 yılının 3. çeyreğinde önceki çeyreğe göre artış göstermesine rağmen, faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının negatif olması (-340,733,912), şirketin operasyonel etkinliği konusunda risk oluşturabilir.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin toplam dönen varlıkları aşması (4,723,853,280 > 6,826,357,530), likidite riskinin yüksek olduğunu gösterir.
  3. Finansman giderlerinin yüksek olması (159,279,977) ve finansman gelirlerinin düşük olması (316,795) finansal yükümlülüklerin karşılanmasında zorluklar yaşanabileceğini işaret eder.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının pozitif olmasına rağmen (65,198,323), bu miktarın kısa vadeli yükümlülükleri karşılamak için yetersiz kalabileceği bir risktir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılatın ve net dönem karının 2023 yılının 3. çeyreğinde önceki çeyreklere göre artış göstermesi (12,027,934,444 ve 78,579,191), şirketin gelir elde etme kapasitesinin güçlendiğine işaret eder.
  2. Diğer kapsamlı gelir kaleminde büyük bir artış (777,990,378) gözlemlenmesi, şirketin diğer faaliyetlerden önemli kazançlar elde ettiğini ve bunun gelecekte de devam edebileceğini gösterir.
  3. Duran varlıkların düşük seviyede kalması (195,729,660) ve dönen varlıkların toplam varlıklar içinde büyük bir paya sahip olması (6,826,357,530), şirketin kısa vadede likidite ihtiyaçlarını karşılayabileceği anlamına gelir.
  4. Yabancı para çevrim farklarından kaynaklanan diğer kapsamlı gelirin yüksek olması (699,411,187), şirketin döviz kuru dalgalanmalarından olumlu etkilendiğini ve bu durumun devam etmesi halinde gelecekte de katkı sağlayabileceğini düşündürür.

Analizin Genel Özeti: Şirketin hasılat ve net karındaki artış eğilimi gelecek için olumlu bir sinyaldir; ancak operasyonel nakit akışındaki sıkıntılar ve yüksek kısa vadeli yükümlülükler likidite riski taşımaktadır. Finansman giderlerinin yüksekliği finansal sürdürülebilirlik açısından endişe verici olsa da diğer kapsamlı gelirdeki artış ve döviz kuru farklarından elde edilen kazançlar şirketin finansal performansına katkı sağlamaktadır. Yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda karar verilirken bu risk ve fırsatların dengeli bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.