SUNTK logo

SUNTK Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıkların 2022 4. çeyrekten 2023 3. çeyreğe kadar sürekli artış göstermesi, şirketin büyüme eğiliminde olduğunu gösterir.
  2. Toplam özkaynakların da aynı dönemde artış göstermesi, şirketin finansal sağlamlığının olumlu yönde ilerlediğini işaret eder.
  3. Toplam yükümlülüklerin de artması, borçlanmanın da arttığı anlamına gelir ve bu durum potansiyel bir risk oluşturabilir.
  4. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yüksek, bu da likidite riskini işaret edebilir.
  5. Finansman giderlerinin varlığı ve miktarı, borçlanma maliyetinin şirket üzerinde baskı oluşturabileceğini gösterir.
  6. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış, özellikle 2023 yılında likidite akışında sorunlar yaşandığını gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılatın ve net dönem karının sürekli artış trendinde olması, şirketin gelirlerinin ve karlılığının sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü gösterir.
  2. Brüt kar marjının artması, şirketin operasyonel verimliliğinin iyileştiğini işaret eder.
  3. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelir miktarının varlığı ve artış eğilimi, şirketin yatırım portföyünün katkısının pozitif olduğunu gösterir.
  4. Araştırma ve geliştirme giderlerine yapılan yatırım, uzun vadeli inovasyon ve rekabet avantajı için önemlidir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin aktif büyüme gösterdiği ve özkaynaklarını artırdığı görülüyor; ancak kısa vadeli yükümlülüklerin yüksek seviyesi ve nakit akışındaki azalışlar likidite riskini beraberinde getirebilir. Gelir ve karlılık trendleri pozitif olduğundan, bu riskler yönetilebilirse şirketin geleceği için olumlu beklentiler mevcuttur. Yatırım yapılıp yapılmayacağı konusuna gelince, finansal sağlamlık ve büyüme potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda, belirtilen riskler dikkate alınarak özenli bir değerlendirme sonrasında yatırım yapılabilir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.