MAKTK Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam kısa vadeli yükümlülükler 2023 3. çeyrekte 311,069,096 iken toplam dönen varlıklar 479,305,246 olarak kaydedilmiş, bu durum şirketin kısa vadeli borçlarını karşılama kapasitesinin yeterli olduğunu gösteriyor.
  2. Toplam uzun vadeli yükümlülükler 2023 3. çeyrekte 56,474,272 olup şirketin uzun vadeli borç yükünün yönetilebilir seviyede olduğunu işaret ediyor.
  3. Net dönem karı veya zararı 2023 yılında her çeyrek artış göstermiş, bu da şirketin karlılığının sürekli olarak iyileştiğini gösteriyor.
  4. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış -17,544 olup bu durum nakit akışında küçük bir azalmaya işaret etse de, dönem sonu nakit ve nakit benzerleri çok düşük bir miktar olan 4,181'dir.
  5. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif olsa da, finansman faaliyetlerinden nakit akışları negatif değerler sergiliyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılat ve net dönem karı sürekli artış gösterdiği için şirketin gelirleri ve karlılığı iyimser bir büyüme trendi içinde olabilir.
  2. Diğer kapsamlı gelir (gider) miktarı artmış ve toplam kapsamlı gelir (gider) de önemli ölçüde yükselmiştir; bu da şirketin diğer faaliyetlerden de gelir sağladığını ve finansal sağlamlığının arttığını gösteriyor.
  3. Şirketin toplam varlıkları her çeyrek artış göstermiş, bu da genel olarak büyüyen bir işletme yapısına işaret ediyor.
  4. Genel yönetim giderleri ve pazarlama giderleri gibi operasyonel giderler kontrol altında tutulmuş ve aşırı artışlar gözlenmemiştir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin finansal durumu stabil bir şekilde iyileşmekte ve hem kısa hem de uzun vadeli yükümlülüklerini karşılayabilecek güçte görünmektedir. Karlılıkta sürekli bir artış trendi olduğu ve hasılatın yanı sıra diğer kapsamlı gelirlerde de artış yaşandığı göz önünde bulundurulduğunda, şirketin geleceğine yönelik beklentiler olumlu değerlendirilebilir. Ancak, dönem sonu nakit ve nakit benzerleri düşük seviyede olup bu durum likidite riskine işaret edebilir. Yine de genel olarak şirkete yatırım yapılabilir olarak değerlendirilebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.