BIOEN logo

BIOEN Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülükler 2023 yılının üçüncü çeyreğinde toplam varlıkların %85,8'ini oluşturuyor, bu oran yüksek finansal kaldıraç riski gösteriyor.
  2. Kısa vadeli yükümlülükler 2023 yılının üçüncü çeyreğinde toplam dönen varlıklardan %13 daha fazla, bu likidite riskinin bir göstergesi olabilir.
  3. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları son üç çeyrekte negatif, bu sürdürülebilir olmayan bir yatırım stratejisine işaret edebilir.
  4. Diğer kapsamlı gelir (gider) kalemi son iki çeyrekte negatif değerler sergiliyor, bu durum şirketin diğer finansal araçlardan kaynaklı potansiyel zararlara maruz kalabileceğini gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı her çeyrek artış gösteriyor, bu şirketin karlılık trendinin olumlu olduğunu işaret ediyor.
  2. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları artış eğiliminde, bu operasyonel etkinliğin iyileştiğine ve nakit yaratma kapasitesinin güçlendiğine işaret edebilir.
  3. Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları, borçlanma yoluyla finansmanın devam ettiğini gösteriyor; bu da gelecekteki büyüme ve genişleme planlarını destekleyebilir.
  4. Hasılat her çeyrek artıyor, bu da şirketin satışlarının ve pazar payının büyümekte olduğunu gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Bioen şirketi karlılık açısından olumlu bir trend sergilese de, yüksek finansal kaldıraç ve likidite riskleri taşıyor. Yatırım faaliyetlerinden sürekli negatif nakit akışları ve diğer kapsamlı gelir kalemindeki negatif değerler finansal istikrar açısından endişe kaynağı olabilir. Ancak, artan net kar ve hasılat gibi pozitif göstergeler şirketin uzun vadede sağlam bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu düşündürmektedir. Yatırım yapılıp yapılmayacağına karar verilirken bu risk ve fırsatların dengeli bir şekilde değerlendirilmesi gerekecektir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.