GENIL Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıkların 2023 yılı 2. çeyreğe göre 3. çeyrekte %119 artış göstermesi, büyüme hızının potansiyel riskleri beraberinde getirebileceğine işaret edebilir.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin 2023 yılı 3. çeyrekte önceki çeyreğe göre %6.8 artarak 2,269,267,557 olması, likidite riskini artırabilir.
  3. Toplam uzun vadeli yükümlülüklerin aynı dönemde %253 artışla 901,216,249'a yükselmesi, finansal yapıda uzun vadeli borçlanmanın arttığını ve bu durumun gelecekteki nakit akışları üzerinde baskı oluşturabileceğini gösterir.
  4. Finansman giderlerinin 2023 yılı 3. çeyrekte önceki çeyreğe göre %90.5 artarak 141,168,876 olması finansal maliyetlerin arttığını ve bu durumun karlılığı olumsuz etkileyebileceğini gösterir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karının 2023 yılında her çeyrek artış göstermesi ve son olarak 3. çeyrekte 591,475,004'e ulaşması şirketin karlılık açısından iyi bir performans sergilediğine işaret eder.
  2. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının 2023 yılında ilk çeyrekten itibaren sürekli iyileşme göstererek 3. çeyrekte 321,795,556'ya ulaşması operasyonel verimliliğin arttığını ve şirketin nakit üretme kapasitesinin güçlendiğini gösterir.
  3. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının -394,509,767 olması şirketin önemli yatırımlar yapmaya devam ettiğini ve bu yatırımların gelecekteki büyüme potansiyelini destekleyebileceğini gösterir.
  4. Donem sonu nakit ve nakit benzerlerinin önceki çeyreklerde sürekli artarak son olarak 901,302,096'ya ulaşması şirketin likidite pozisyonunun güçlü olduğunu ve kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilecek düzeyde olduğunu gösterir.

Analizin Genel Özeti: Genil şirketi, analiz edilen dönem boyunca varlıklarını ve net karını önemli ölçüde artırmıştır. Likidite pozisyonu güçlenmiş ve operasyonel verimlilik iyileşmiştir. Ancak kısa ve uzun vadeli borçlanmalarındaki artışlar finansal riskleri de beraberinde getirmektedir. Finansman maliyetlerindeki artış da dikkate alınmalıdır. Yine de şirketin genel performansı ve gelecek beklentileri olumlu görünmektedir; bu nedenle Genil'e yatırım yapılabilir olarak değerlendirilebilir fakat borçlanma seviyeleri ve finansman maliyetleri yakından takip edilmelidir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.