TRGYO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülükler 2022 4. çeyrekte 5,485,335,000 iken, 2023 3. çeyrekte 7,154,454,000'e yükselmiş, borçluluk oranında artış gözlenmiştir.
  2. Kısa vadeli yükümlülükler 2022 4. çeyrekte 2,141,667,000 iken, 2023 3. çeyrekte 2,442,104,000'e yükselmiş olup likidite riskinde artışa işaret edebilir.
  3. Finansman giderleri 2022 4. çeyrekte 1,019,254,000 iken, 2023 yılında her çeyrek azalarak 3. çeyrekte 551,762,000'e düşmüştür; bu durum finansman maliyetlerinin yönetiminde iyileşme olduğunu gösterir.
  4. Net dönem karı veya zararı her çeyrek artmış ve bu da şirketin karlılığında sürekli bir iyileşme olduğunu göstermektedir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Toplam varlıklar sürekli artış göstererek 2022 4. çeyrekteki 39,280,748,000'den 2023 3. çeyrekteki 42,753,721,000'e yükselmiştir; bu da şirketin büyümeye devam ettiğini gösterir.
  2. Net dönem karı veya zararı her çeyrek artarak şirketin karlılık trendinin olumlu olduğuna işaret etmektedir.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif seyrederek şirketin operasyonel faaliyetlerinden sağlam nakit ürettiğini göstermektedir.
  4. Donem sonu nakit ve nakit benzerleri tutarı artarak şirketin likiditesinin güçlendiğini göstermektedir.

Analizin Genel Özeti: TRGYO'nun bilanço verileri genel olarak olumlu bir trend sergilemektedir. Karlılıkta sürekli bir artış ve operasyonel faaliyetlerden sağlam nakit akışları şirketin sağlıklı finansal yapısını desteklemektedir. Kısa vadeli yükümlülüklerdeki ve toplam borçlulukta yaşanan artışa rağmen şirketin genel finansal durumu iyileşme eğilimindedir ve geleceğe yönelik beklentiler olumlu görünmektedir. Bu nedenle TRGYO'ya yatırım yapılması uygun olabilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.