FRIGO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. 2023 yılının 3. çeyreğinde faaliyetlerden elde edilen nakit akışları negatif (-72,457,713), bu durum işletmenin operasyonel faaliyetlerinden yeterli nakit üretip üretmediği konusunda endişe oluşturabilir.
  2. Finansman faaliyetlerinden elde edilen pozitif nakit akışları (+77,004,278) borçlanma veya sermaye artırımı yoluyla finanse edilmiş olabilir, bu durum şirketin borç yükünü artırabilir.
  3. Toplam kısa vadeli yükümlülükler (223,596,879) toplam dönen varlıkların (451,173,119) altında olup likidite riski göreceli olarak düşük görünmekle birlikte, negatif nakit akışları likiditeyi sıkıntıya sokabilir.
  4. Net dönem karı veya zararı (32,616,419) pozitif olmakla birlikte önceki çeyreklere göre düşük bir karlılık gösteriyor.
  5. Finansman giderleri (66,640,316) finansman gelirlerini (12,566,509) büyük ölçüde aşıyor ve şirketin finansal maliyetleri yüksek.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılatın sürekli artış göstermesi (426,626,714'e kadar), şirketin satışlarını artırdığını ve pazarda büyümeye devam ettiğini gösteriyor.
  2. Brüt karın (123,203,861) istikrarlı bir şekilde artması ve sürdürülen faaliyetler dönem karının (32,616,419) pozitif olması gelecekteki karlılık potansiyelini işaret ediyor.
  3. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin (2,704,044) varlığı şirketin diğer gelir kaynaklarına sahip olduğunu ve bu gelirlerin gelecek dönemlerde de devam edebileceğini gösteriyor.
  4. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri (86,493,130) şirketin finansal esnekliğini koruduğunu ve muhtemelen genişleme veya yatırım yapma kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Frigo'nun finansal durumu karışık sinyaller vermektedir. Operasyonel faaliyetlerden negatif nakit akışları ve yüksek finansman giderleri potansiyel likidite ve finansman riskleri oluştururken; hasılat artışı, brüt karın istikrarlı artışı ve pozitif net dönem karı gelecek için umut vaat etmektedir. Ayrıca borçlanma kapasitesinin kullanılması şirketin büyüme ve genişleme planları için kaynak sağlama potansiyeline işaret etmektedir. Yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda daha fazla analiz ve piyasa koşullarının değerlendirilmesi gerekmektedir; ancak mevcut bilgiler ışığında şirketin bazı riskleri yönetebileceği ve gelecekteki büyüme fırsatlarını değerlendirebileceği sonucuna varılabilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.