SMART Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

SMARTİKS YAZILIM A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülükler 2023 yılının 3. çeyreğinde 48,163,742'ye yükselmiş, bu da önceki çeyreklerdeki 40,190,124 ve 42,470,316 değerlerine göre artış gösteriyor.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yüksek olup, 3. çeyrekte %22 (40,675,417/183,878,944) seviyesinde.
  3. Finansman giderleri her çeyrekte tutarlı bir şekilde yüksek seyrediyor; özellikle 3. çeyrekte 3,163,563 olarak kaydedilmiş.
  4. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış 2023'ün 3. çeyreğinde -1,356,731 olup likidite riskini gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı her çeyrekte artış göstermiş olup, son çeyrek için 45,671,429 olarak raporlanmış ki bu güçlü bir karlılık göstergesi.
  2. Hasılat da sürekli artmakta; 2023'ün ilk çeyreğinden itibaren sırasıyla 19,940,215; 52,604,416 ve en son olarak da 87,678,477 olarak kaydedilmiş.
  3. Araştırma ve geliştirme giderleri her çeyrekte önemli bir maliyet kalemi olarak görünse de bu durum şirketin yenilikçi faaliyetlerine işaret edebilir.
  4. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları her çeyrekte pozitif olup şirketin operasyonel etkinliğini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin karlılığı artış eğiliminde ve hasılatları büyümekte fakat kısa vadeli yükümlülükleri ve finansman giderleri risk unsurları oluşturuyor. Nakit akışları genel olarak iyi yönetiliyor gibi görünse de nakit ve nakit benzerlerindeki azalış likidite üzerinde baskı oluşturabilir. Bu durumlar dikkate alındığında şirkete yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda karar verirken bu risk faktörleri ve şirketin büyüme potansiyeli arasında dengeli bir değerlendirme yapmak gerekecektir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.