EDIP Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülükler, toplam özkaynaklardan önemli ölçüde yüksek, bu da şirketin yüksek borç düzeyine işaret ediyor.
  2. Finansman giderleri, dönem karını önemli ölçüde azaltıyor ve net dönem karı veya zararı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip.
  3. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış, şirketin likidite sıkıntısı yaşayabileceğine işaret ediyor.
  4. Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları, borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerini aşıyor, bu da borç servis yükünün arttığını gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Yatırım faaliyetlerinden gelirler, şirketin yatırım portföyünden olumlu getiriler elde ettiğini gösteriyor.
  2. Dönem karı veya zararı her çeyrekte artış göstermiş, bu da operasyonel performansın iyileşme eğiliminde olduğunu işaret ediyor.
  3. Brüt kar (zarar) tutarları istikrarlı bir şekilde artıyor, bu da satışların maliyetine kıyasla gelirlerin arttığını gösteriyor.
  4. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif; ancak finansman ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları negatif baskı oluşturuyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin finansal durumu mevcut borç düzeyi ve likidite sıkıntısı nedeniyle risk taşıyor; ancak operasyonel performansın iyileşme eğilimi ve brüt kar marjlarının artışı gelecek için umut verici görünüyor. Yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda daha detaylı bir analiz ve piyasa koşullarının değerlendirilmesi gerekmektedir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.