OFSYM Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıkların artışı 2023 yılının 2. çeyreğine göre 3. çeyrekte artarak 3,125,944,963 olmuş, bu durum şirketin büyüdüğünü gösteriyor.
  2. Toplam özkaynaklar 2023 yılının 2. çeyreğinde 845,340,790 iken, 3. çeyrekte önemli bir artışla 1,276,200,340 olmuş; bu da şirketin öz sermayesinin güçlendiğini işaret ediyor.
  3. Toplam yükümlülükler de aynı dönemde artış göstererek 1,840,744,623'e yükselmiş; borçların artması potansiyel bir risk olabilir.
  4. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı oldukça yüksek (1,612,742,297), bu da likidite riskini artırabilir.
  5. Net dönem karı veya zararı 2. çeyrekte 195,552,843 iken, 3. çeyrekte artarak 207,098,907 olmuş; karlılıkta iyileşme görülüyor.
  6. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları negatif (-90,470,891), bu durum operasyonel etkinlikte sorunlar olduğuna işaret edebilir.
  7. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış (-214,817,017) likidite sorunlarına yol açabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılatın ve net dönem karının artış trendi sürdürülebilir ise şirketin gelecekteki performansının güçlü olabileceği beklenir.
  2. Özkaynakların güçlenmesi şirketin finansal yapısını sağlamlaştırır ve uzun vadeli yatırım yapılabilirliğini artırabilir.
  3. Finansman giderlerinin kontrol altında tutulması ve finansman gelirlerinin artırılması net kar marjını iyileştirebilir.
  4. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin devamlılığı şirketin gelir diversifikasyonuna katkı sağlayabilir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin özkaynaklarındaki büyük artış ve net dönem karındaki iyileşme pozitif sinyaller vermektedir. Ancak kısa vadeli yükümlülüklerin yüksek oranı ve negatif nakit akışları likidite riskini taşımaktadır. Hasılat ve karlılıkta görülen artış eğilimi devam ettiği sürece şirkete yatırım yapılabilir ancak likidite yönetimi ve borç düzeyleri yakından izlenmelidir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.