ORGE Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam kısa vadeli yükümlülükler 2023 yılının 2. çeyreğinde 412,395,570 iken, 3. çeyrekte 524,187,562'ye yükselmiş, bu artış likidite riskini gösteriyor.
  2. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları 2023 yılının her çeyreğinde negatif olmuş, bu durum işletme sermayesi yönetiminde zorluklara işaret ediyor.
  3. Finansman faaliyetlerinden elde edilen pozitif nakit akışları borçlanmadan kaynaklanıyor, bu durum finansal kaldıraç oranının arttığını ve borçlanma maliyetlerinin gelecekte şirket karlılığı üzerinde baskı oluşturabileceğini gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı her çeyrek artış göstermiş; bu eğilim devam ederse şirketin karlılığı pozitif yönde etkilenebilir.
  2. Yatırım faaliyetlerinden gelirler her çeyrek artmış ve bu trendin devam etmesi şirketin uzun vadeli büyüme potansiyelini destekleyebilir.
  3. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) son çeyrekte pozitife dönerek yılın ilk yarısındaki negatif trendi tersine çevirmiş; bu da şirketin likidite pozisyonunun iyileşmekte olduğunu gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin karlılık trendi ve yatırım gelirlerindeki artış olumlu sinyaller vermekle birlikte, artan kısa vadeli yükümlülükler ve sürekli negatif işletme faaliyetleri nakit akışları risk unsurları olarak öne çıkıyor. Şirketin gelecekteki performansını daha iyi değerlendirebilmek için bu risk faktörlerinin yönetimi önemli olacak. Bu durumda, yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda karar verilirken dikkatli bir değerlendirme gerekiyor.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.