HTTBT Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. 21.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı 2023 yılının üçüncü çeyreğinde %12,5 (192422640 / 1537913747), ikinci çeyreğinde %12,9 (182535282 / 1412482408), ve ilk çeyrekte %11,1 (115208261 / 1040891493) olarak gözlemlenmektedir. Bu oranlar şirketin varlıklarının büyük bir kısmının özkaynaklarla finanse edildiğini ve borçluluk düzeyinin düşük olduğunu göstermektedir.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı sırasıyla %8,0, %8,3 ve %6,3'tür. Bu durum şirketin kısa vadeli borç ödeme kapasitesinin sağlam olduğunu işaret etmektedir.
  3. Net dönem karı veya zararı yılın ilk çeyreğinden üçüncü çeyreğine doğru artış göstermiş olup sırasıyla 36049344, 46804548 ve 86597030 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sürekli karlılık göstergesi olabilir.
  4. Nakit akışları incelendiğinde, faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının üçüncü çeyrekte önemli ölçüde arttığı (125506283), ancak finansman faaliyetlerinden nakit akışlarının negatif olduğu (-52339733) görülmektedir. Bu durum şirketin operasyonel faaliyetlerinden yeterli nakit ürettiğini ancak finansman giderlerinin nakit rezervlerini azalttığını göstermektedir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Şirketin net dönem karındaki artış eğilimi sürdürülebilir bir büyüme potansiyelini işaret ediyor olabilir.
  2. Toplam kapsamlı gelir (gider) kalemindeki büyük artış, özellikle yurtdışındaki işletmelerden kaynaklanan yabancı para çevrim farklarından dolayı (420365080), şirketin döviz kuru dalgalanmalarından önemli kazançlar elde ettiğini ve bu durumun gelecekte de devam edebileceğini gösteriyor.
  3. Şirketin donen varlık ve duran varlık oranları dengeli bir yapı sergiliyor ki bu da uzun vadeli finansal sağlamlığı destekleyen bir faktör olabilir.

Analizin Genel Özeti: Şirket düşük borçluluk seviyeleri, sağlam kısa vadeli likidite pozisyonu ve artan net kar rakamları ile finansal açıdan sağlam bir yapıya sahip görünmektedir. Ayrıca, operasyonel faaliyetlerden elde edilen güçlü nakit akışları ve döviz kuru farklarından elde edilen gelirler gelecek için olumlu sinyaller vermektedir. Bununla birlikte, finansman faaliyetlerinden kaynaklanan negatif nakit akışlarına dikkat edilmesi gerekebilir. Genel olarak değerlendirildiğinde, şirkete yatırım yapılması uygun görünmektedir; ancak finansman giderleri ve borç yönetimi konularında daha detaylı analiz yapılması önerilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.