EGGUB Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıkların 2023 yılı 2. çeyreğe göre 3. çeyrekte artış göstermesi, şirketin büyüdüğünü göstermektedir.
  2. Toplam özkaynaklar 2023 yılında her çeyrek artış göstermiş, bu da şirketin finansal sağlamlığının arttığını işaret etmektedir.
  3. Toplam yükümlülüklerin de artmasına rağmen, özkaynakların toplam varlıklar içindeki oranı yüksek kalmıştır, bu da borçlanma riskinin yönetilebilir olduğunu gösterir.
  4. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı makul seviyelerde olup, likidite riskinin düşük olduğunu belirtir.
  5. Net dönem karı her çeyrek artmış, bu da şirketin karlılığının sürekli bir iyileşme trendi içinde olduğunu gösterir.
  6. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif ve artan bir eğilimde olup, operasyonel verimliliğin yüksek olduğuna işaret eder.
  7. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları negatif olup, borç geri ödemelerinin devam ettiğini ve yeni borçlanma yapılmadığını gösterir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Artan net dönem karı ve operasyonel nakit akışları, şirketin gelecekte de karlılığını sürdürebileceğini düşündürmektedir.
  2. Özkaynakların sürekli artışı, şirketin finansal yapısının güçlendiği ve gelecekteki büyüme projeleri için iç kaynak yaratma kapasitesinin bulunduğunu belirtir.
  3. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin varlığı ve genel yönetim giderlerinin kontrol altında tutulması, mali disiplinin korunduğunu ve gelecek dönemlerde de sürdürülebilirliği destekleyeceğini işaret eder.
  4. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış, şirketin likiditesinin iyi durumda olduğunu ve kısa vadeli finansal zorluklarla başa çıkabileceğini göstermektedir.

Analizin Genel Özeti: Eggub'un finansal durumu güçlenmekte ve karlılık açısından pozitif bir trend sergilemektedir. Özkaynaklarının artması ve borç yükümlülüklerinin yönetilebilir seviyede olması finansal sağlamlığına işaret etmektedir. Operasyonel verimliliği yüksek ve nakit akışları sağlam olan şirketin gelecek beklentileri olumlu görünmektedir. Bu nedenle Eggub'a yatırım yapılabilir olarak değerlendirilebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.