EKGYO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıkların 2023 yılının 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre artış göstermesi, şirketin büyüme eğiliminde olduğunu göstermektedir.
  2. Toplam özkaynakların da aynı dönemde artış göstermesi, şirketin finansal sağlamlığının ve sermaye yapısının güçlendiğine işaret eder.
  3. Toplam yükümlülüklerin artışı, borç seviyesinin yükseldiğini ve bu durumun potansiyel bir risk oluşturabileceğini gösterir.
  4. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklar içindeki oranı, likidite riskinin göstergesi olabilir ve bu oranın yüksek olması durumunda nakit akışı sorunları yaşanabilir.
  5. Net dönem karının her çeyrek artış göstermesi, şirketin karlılık açısından iyi bir performans sergilediğini gösterir.
  6. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının sürekli artması, operasyonel etkinliğin ve nakit yaratma kabiliyetinin güçlü olduğunu işaret eder.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Sürekli artan net dönem karı ve faaliyetlerden elde edilen nakit akışları, şirketin gelecekte de karlılığını sürdürebileceği beklentisini güçlendirir.
  2. Özkaynakların artması ve varlık büyüklüğünün genişlemesi, şirketin uzun vadeli büyüme potansiyeline işaret eder.
  3. Kısa vadeli yükümlülüklerin yüksek olması gelecekte likidite sıkışıklığı riskini beraberinde getirebilir; ancak bu durumun yönetilebilir olduğu anlaşılmaktadır.
  4. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış, şirketin acil durumlara karşı iyi bir mali tampona sahip olduğunu ve yatırım fırsatlarından hızla yararlanabileceğini gösterir.

Analizin Genel Özeti: EKGYO'nun finansal sağlamlığı ve sürekli artan karlılığı, gelecek için olumlu beklentiler oluşturmaktadır. Artan toplam varlık ve özkaynaklar, şirketin büyüme potansiyelini desteklerken; kısa vadeli yükümlülüklerdeki artışa rağmen, güçlü nakit akışları likidite riskini azaltmaktadır. Bu verilere dayanarak EKGYO'ya yatırım yapılabilir bir profil çizdiği sonucuna varılabilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.