ENKAI Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 21.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıkların 2023 yılının ilk çeyreğinden üçüncü çeyreğine kadar artış göstermesi, şirketin büyüme eğiliminde olduğunu gösteriyor.
  2. Toplam özkaynakların da aynı dönemde artış göstermesi, şirketin finansal sağlamlığının iyileştiğini işaret ediyor.
  3. Toplam yükümlülüklerdeki artış, özellikle kısa vadeli yükümlülüklerin artması, likidite riskini artırabilir.
  4. Net dönem karının ilk çeyrekten üçüncü çeyreğe sürekli artış göstermesi, şirketin karlılık açısından iyi bir performans sergilediğini gösteriyor.
  5. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin ve giderlerin artması, şirketin aktif bir yatırım stratejisi izlediğini ve bu alanda risk aldığını gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılatın ve net dönem karının her çeyrekte sürekli artış göstermesi, şirketin gelecekte de karlılık trendini sürdürebileceğine işaret ediyor.
  2. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artışın devam etmesi, şirketin likidite pozisyonunun güçlendiğini ve acil finansman ihtiyaçlarını karşılayabileceğini gösteriyor.
  3. Diğer kapsamlı gelir (gider) kalemindeki büyük artışlar, şirketin diğer faaliyetlerden de önemli gelirler elde ettiğini ve bu gelirlerin gelecekte de devam edebileceğini düşündürüyor.
  4. Yurtdışındaki işletmelerden elde edilen yabancı para çevrim farklarındaki dalgalanmalar, döviz kuru riskine karşı duyarlılığı gösteriyor ve bu alanda gelecekteki beklentiler için bir belirsizlik unsuru oluşturuyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin finansal durumu ve performansı her geçen çeyrek iyileşme göstermektedir. Karlılık ve hasılatındaki sürekli artış, nakit pozisyonundaki güçlenme ve özkaynaklardaki büyüme, olumlu gelecek beklentilerine işaret etmektedir. Ancak kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış likidite riskini taşımaktadır ve döviz kuru dalgalanmaları belirsizlik yaratmaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde, şirkete yatırım yapılabilir ancak likidite ve döviz kuru riskleri dikkatle izlenmelidir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.