EGPRO logo

EGPRO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam kısa vadeli yükümlülükler, 2023 yılının 3. çeyreğinde toplam dönen varlıkların %78'ini oluşturarak, likidite riskini göstermektedir.
  2. Finansman giderleri, her çeyrekte artış göstermekte ve bu da borçlanma maliyetlerinin yükseldiğine işaret etmektedir.
  3. Yabancı para çevrim farklarının etkisi, nakit ve nakit benzerlerindeki net artışı (azalışı) etkileyerek döviz kuru riskine maruziyeti göstermektedir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı, 2023 yılının her çeyreğinde artış göstermiş, bu da şirketin karlılığının arttığını ve olumlu bir trend izlediğini göstermektedir.
  2. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları, özellikle 3. çeyrekte önemli bir artış göstermiş olup, şirketin operasyonel performansının güçlendiğini işaret etmektedir.
  3. Diğer kapsamlı gelir (gider) kalemi her çeyrekte pozitif değerler sergilemiş, bu da şirketin diğer faaliyetlerinden de gelir elde ettiğini ve finansal sağlamlığını desteklediğini göstermektedir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin karlılık trendi ve operasyonel nakit akışındaki artış gelecek için olumlu sinyaller vermektedir. Ancak likidite riski ve finansman maliyetlerindeki artış dikkatle izlenmelidir. Yabancı para riski de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu faktörler dengelendiğinde, şirkete yatırım yapılabilir olarak değerlendirilebilir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.