ZOREN logo

ZOREN Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıkların 2023 yılı 3. çeyrekte 78.5 milyar iken, toplam yükümlülüklerin 57.3 milyar olması, şirketin yüksek oranda borçlanmış olduğunu göstermektedir.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin (24.8 milyar) toplam dönen varlıklardan (15.1 milyar) fazla olması, likidite riskini artırmaktadır.
  3. Finansman giderlerinin (12.3 milyar) finansman gelirlerini (5.9 milyar) iki katından fazla aşması, finansal sürdürülebilirlik açısından endişe yaratmaktadır.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının pozitif olmasına rağmen, finansman faaliyetlerinden net nakit çıkışının (-7.0 milyar) olması finansal baskıyı göstermektedir.
  5. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalışın (-432.3 milyon) devam etmesi, operasyonel nakit akışını sürdürme kapasitesi konusunda endişeleri artırabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karının (2.1 milyar) ve faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının (6.6 milyar) pozitif olması, şirketin operasyonel olarak karlı olduğunu ve nakit üretme yeteneğine sahip olduğunu göstermektedir.
  2. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin (2.9 milyar) tutarlı bir şekilde gelir sağlaması, şirketin yatırım portföyünün sağlam olduğunu işaret edebilir.
  3. Esas faaliyet karının (6.6 milyar) ve ticari faaliyetlerden brut karın (3.7 milyar) olumlu seyretmesi, ana iş kollarının sağlıklı olduğunu göstermektedir.
  4. Toplam kapsamlı gelirin (-120.2 milyon) negatif olmasına rağmen, bu durumun geçici piyasa dalgalanmalarından kaynaklanabileceği düşünülebilir.

Analizin Genel Özeti: Zoren şirketi operasyonel olarak karlılık göstermekte ve yatırım faaliyetlerinden gelir elde etmektedir; ancak yüksek borçluluk derecesi ve likidite riskleri mevcuttur. Finansman giderleri gelirleri aşmakta ve net nakit pozisyonu azalmaktadır, bu da gelecekteki finansal sürdürülebilirlik için risk oluşturmaktadır. Şirketin mevcut durumu karmaşık bir yapıya sahip olup, potansiyel bir yatırımcı için daha detaylı bir analiz gerektirebilir ve belirsizlik unsurları taşımaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.