INDES logo

INDES Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülükler, toplam varlıkların yaklaşık %86'sını oluşturuyor (2023 3. çeyrek), bu da şirketin yüksek borçluluk oranına sahip olduğunu gösteriyor.
  2. Kısa vadeli yükümlülükler, toplam yükümlülüklerin büyük bir kısmını oluşturuyor (2023 3. çeyrek), bu da likidite riskini artırabilir.
  3. Net dönem karı veya zararı, önceki çeyreklere göre artış göstermiş olsa da (2023 1. çeyrekten 3. çeyreğe), finansman giderleri nedeniyle kar marjları baskı altında kalabilir.
  4. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış (2023 2. ve 3. çeyrek), şirketin nakit akışında sorunlar yaşadığını işaret ediyor.
  5. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları, önceki çeyreklerde negatif iken (2023 2. çeyrek), sonraki çeyrekte pozitif olmuş; ancak yine de finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışları negatif.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılat, her geçen çeyrek artış gösteriyor (2023 yılında sürekli artış), bu da şirketin satışlarının büyüdüğünü gösteriyor.
  2. Brüt kar (zarar) ve dönem karı (zararı) tutarları da artış trendinde, bu da operasyonel performansın iyileştiğine işaret edebilir.
  3. Yatırım faaliyetlerinden gelirler pozitif ve finansman giderleri azalma eğiliminde, bu da mali yapıda iyileşme olabileceğini düşündürüyor.
  4. Diğer kapsamlı gelir kalemi de artmakta, bu da şirketin diğer faaliyetlerinden de gelir elde ettiğini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin borçluluk oranı yüksek ve likidite riski taşıyor; ancak hasılat ve karlılıkta görülen artış trendi gelecekteki performans için pozitif bir sinyal olabilir. Nakit akışındaki zorluklar göz önünde bulundurulduğunda, yatırım yapmadan önce şirketin mali durumunun daha detaylı analiz edilmesi gerekebilir. Yine de, operasyonel performanstaki iyileşme ve hasılattaki sürekli artış, gelecek için umut verici görünmektedir. Yatırım kararı verilirken bu faktörler dengeli bir şekilde değerlendirilmelidir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.