ALKIM Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıkların 2023 yılının 1. çeyreğinden 3. çeyreğine kadar sürekli artış göstermesi, şirketin büyüme eğiliminde olduğunu gösteriyor.
  2. Toplam yükümlülükler, aynı dönemde artış göstermiş olmasına rağmen, özkaynakların artış hızı daha fazla olduğu için finansal yapı sağlamlaşmaktadır.
  3. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı, likidite riskini yönetilebilir seviyede tutuyor.
  4. Net dönem karı veya zararı her çeyrekte artış göstermiş, bu da şirketin karlılık konusunda iyi bir performans sergilediğini işaret ediyor.
  5. Finansman giderleri ve genel yönetim giderleri artış göstermiş, bu durum operasyonel maliyetlerin kontrol altında tutulması gerektiğini gösteriyor.
  6. Nakit akışları pozitif seyrediyor ve özellikle faaliyetlerden elde edilen nakit akışları güçlü, bu da şirketin nakit sıkışıklığı yaşama riskini azaltıyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılatın sürekli artması ve brut karın yükselmesi, şirketin satışlarını ve pazar payını genişletme potansiyeline işaret ediyor.
  2. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin varlığı ve artan net dönem karları, şirketin gelecekteki büyüme projeleri için kaynak yaratma kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor.
  3. Donem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarının her çeyrek artması, şirketin likiditesinin iyi durumda olduğunu ve acil durumlar ile fırsatlar için hazır olduğunu belirtiyor.
  4. Diğer kapsamlı gelir (gider) kalemindeki dalgalanmalar göz önünde bulundurulduğunda, şirketin finansal sonuçları üzerindeki potansiyel volatilitenin yönetilmesi gerekebilir.

Analizin Genel Özeti: Alkim şirketi, finansal büyüme ve karlılık açısından olumlu bir performans sergilemektedir. Artan varlık ve özkaynak değerleri ile güçlü nakit akışları, şirketin finansal sağlamlığını ve piyasada sürdürülebilir bir konumda olduğunu göstermektedir. Operasyonel maliyetlerdeki artışa rağmen, genel olarak Alkim'in gelecekteki büyüme potansiyeli yüksek görünmektedir ve bu nedenle yatırım yapmak cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.