NUHCM logo

NUHCM Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. 21.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin toplam varlıkları 2023 yılının 1. çeyreğinde 7,259,179,548 iken, 3. çeyrekte 13,004,618,829'a yükselmiş, bu büyüme şirketin aktiflerini genişlettiğini gösteriyor.
  2. Toplam özkaynaklar 2023 yılının 1. çeyreğinde 4,851,588,103 iken 3. çeyrekte 8,959,182,226'ya çıkmış; bu da şirketin öz sermayesinin arttığını ve finansal yapıda olumlu bir gelişme olduğunu işaret ediyor.
  3. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yüksek olup (1. çeyrekte %26.7 ve 3. çeyrekte %22), likidite riski taşıyabilir.
  4. Uzun vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı düşük (1. çeyrekte %6.4 ve 3. çeyrekte %9), bu da uzun vadeli borç ödeme kapasitesinin sağlıklı olduğunu gösteriyor.
  5. Net dönem karı veya zararı sürekli artış göstermiş (1. çeyrek: 420,823,211; 2. çeyrek: 1,252,678,009; 3. çeyrek: 2,168,254,803), karlılığın arttığını gösteriyor.
  6. Nakit akışlarındaki dalgalanmalar (1. çeyrek net azalış: -558,251,165; 2. çeyrek net artış: +55,419,379; 3. çeyrek net artış: +1,820,967,955) nakit yönetimindeki belirsizliklere işaret edebilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Artan toplam varlık ve özkaynak değerleri şirketin büyüme potansiyelini ve finansal sağlamlığını gösteriyor.
  2. Sürekli artan net dönem karı şirketin karlılık trendinin olumlu olduğunu ve gelecekte de bu eğilimin devam edebileceğini işaret ediyor.
  3. Yönetim giderleri ve pazarlama giderlerinin kontrol altında tutulması operasyonel verimliliği artırabilir.
  4. Finansman gelirleri ve giderlerindeki farkın azalması finansman maliyetlerinin etkin yönetildiğini gösteriyor.
  5. Nakit akışlarındaki son dönemdeki büyük artış şirketin likidite pozisyonunu güçlendirebilir ve yatırım yapma veya borç ödeme kapasitesini artırabilir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin finansal durumu ve performansındaki sürekli iyileşme göz önünde bulundurulduğunda; artan özkaynaklar, sağlam karlılık ve iyileşen nakit akışları ile nuhcm'in gelecekteki finansal beklentileri olumlu görünmektedir. Likidite riski taşısa da bu durum şirketin büyüme hızına bağlı olarak normal kabul edilebilir. Bu nedenle nuhcm'e yatırım yapmak cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.